European countries will succumb to dictatorship, no better than the days of Hitler

Saturday, February 18th, 2012 @ 16:00

My dearly beloved daughter, it is My Intention to protect as many of My followers, as the Hand of My Father will descend shortly to punish mankind for their wickedness and to prevent terrible atrocities from being committed by sinners who want to destroy many nations.

All of you will be protected, but your responsibility is to the others.

Watch now, as European countries succumb to dictatorship, no better than the days of Hitler.

The plans are in place by the world group to take over each country in Europe.

Babylon will topple as foretold.

The Bear and the Red Dragon will go to war just as prophesised.

Rome will become the seat of wicked rule and domination.

Italy will crumble.

Greece will be the catalyst, which will provide the excuse to bring down Babylon.

All will now be revealed to the world.

Prayer can ease the torment of My poor children who will be forced to beg for the food they put in their mouths.

They will be treated as children, but will be trodden upon, as they become enslaved by the global group, which works in tandem with European leaders.

They are traitors, all of them, not just to those they serve, but to God, My Almighty Father.

His Name is hated by this group, who have banned homage to Him in their countries.

For this they will suffer. They will be punished and prevented from fulfilling their wicked mission. The Anger of My beloved Father has now reached unprecedented heights, as the rise of the big Red Dragon is imminent.

So much destruction, children, so much lust for power and control, so much hatred for Me, their Divine Saviour.

Satan’s four messengers have descended and work now within these groups.

Those wicked and powerful leaders are being controlled by the antichrist, who is now very active. The antichrist runs a very large organisation.

So cunning are they that few realise what they really do.

My children, they will try to take over and all their plans will seem to be unfolding.

But that is when, My Father, will intervene.

Woe to those who will face the Anger of My Father.

They will not even be given the chance to tremble before Him if they do not repent immediately.

Very few of you, children, are being given the Truth, because many of these people control the news you believe to be the truth.

You have no other means of knowing what is going on in the world.

For those you consider to be responsible organisations, who care about nations, are, in fact, the very groups run by the antichrist.

The nations you consider to be wicked are being victimised and used as pawns so that they, instead, seem wicked to the outside world.

You must not always believe what is presented to you in the name of justice.

Pray hard for all your brothers and sisters who will be trampled upon by these people.

Pray that The Warning will delay their action and pray to dilute the impact of the plan being orchestrated to abolish your rights to your money, your food and your right to practice Christianity and other religions, which honour My Father.

Your beloved Jesus Christ

Saviour of mankind

348. Європейські країни піддадуться диктатурі не легшій, ніж за часів Гітлера

Субота, 18 лютого 2012 р. Божого, 16:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я маю намір захистити багатьох Моїх послідовників, бо незабаром Рука Мого Отця опуститься, щоб покарати людство за його злодіяння і щоб запобігти страшним звірствам, які здійснюються грішниками, що хочуть знищити багато народів.

Ви всі будете захищені, але маєте відповідальність перед іншими.

Зверніть вашу увагу на те, що європейські країни піддадуться диктатурі не легшій, ніж за часів Гітлера.

Плани світової групи взяти під свій контроль кожну країну в Європі вже готові.

Вавилон буде повалений, як це і було передбачено.

Ведмідь і Червоний Дракон будуть воювати так само, як передбачено.

Рим стане місцем нечестивого правління і панування.

Італія розвалиться.

Греція буде каталізатором, який дасть привід до повалення Вавилону.

Все це буде зараз об’явлено світові.

Молитва може полегшити муки Моїх бідних дітей, які будуть змушені випрошувати їжу, щоб мати що покласти до уст.

З ними будуть поводитись, як з дітьми, але їх топтатимуть, оскільки вони будуть поневолені глобальною групою, яка працює спільно з європейськими лідерами.

Вони зрадники, всі вони, і не тільки щодо тих, кому вони служать, але й щодо Бога, Мого Всемогутнього Отця.

Ця група ненавидить Його Ім’я і вона заборонила Його почитання у своїх країнах.

Через це вони будуть страждати. Вони будуть покарані і позбавлені можливості виконувати свої нечестиві місії. Гнів Мого улюбленого Отця зараз досягнув небувалого розміру, оскільки здіймання великого Червоного Дракона є неминучим.

Так багато руйнувань, діти, так багато пожадання влади і контролю, так багато ненависті до Мене, їхнього Божественного Спасителя.

Чотири посланці сатани зійшли і працюють зараз у тих групах.

Ці злі і потужні лідери є під контролем антихриста, який зараз є дуже активним. Антихрист керує дуже великою організацією.

Вони є такими хитрими, що лише деякі розуміють, що вони роблять насправді.

Мої діти, вони будуть намагатися захопити владу і буде здаватися, що всі їхні плани розвиваються.

Але саме тоді Мій Отець втрутиться.

Горе тим, які зіштовхнуться з гнівом Мого Отця.

Їм навіть не буде надана можливість тремтіти перед Ним, якщо вони негайно не покаються.

Дуже небагатьом з вас, діти, було надано Правду, тому що багато з тих людей контролює новини в медіа, яким ви вірите, що вони правдиві.

У вас немає іншої можливості дізнатися про те, що відбувається у світі.

Ті організації, які ви вважаєте відповідальними і такими, які піклуються про народи, насправді є тими групами, якими керує антихрист.

І навпаки, народи, які ви вважаєте злими, насправді є жертвами і використовуються в якості маріонеток, щоб вони виглядали злими для зовнішнього світу.

Ви не повинні завжди вірити тому, що представляється вам в ім’я справедливості.

Моліться старанно за всіх ваших братів і сестер, які будуть розтоптані цими людьми.

Моліться, щоб Попередження затримало їхню діяльність і моліться, щоб пом’якшити вплив плану, який організований для скасування ваших прав на ваші гроші, вашу їжу і на право сповідувати християнство та інші релігії, які вшановують Мого Отця.

Ваш улюблений Ісус Христос

Спаситель людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •