Satan’s last days – Like a wasp when dying, the sting will be the most painful

Monday, February 13th, 2012 @ 15:30

My daughter, please remember that man only has to look around him to know big changes have come into the world.

Normal every day events no longer seem the same. The joys you receive, children, from material gain have lost their lustre. They no longer appeal. They are tinged with a mask of nothingness.

Why is this? Don’t you know that it is the scourge of the antichrist and his presence on Earth, which casts these shadows?

He, the spawn of Satan, infects every level of your society including politics, the military forces, financial institutions, humanitarian organisations and even your churches.

Not one sector has been spared in order that he can inflict pain on humanity in these his last days on Earth.

Remember that I, your Jesus, have given you, My followers, the Power of the Holy Spirit to render these evil perpetrators impotent.

The more you rise in battle through the strength of your faith then the weaker will be the grip of the antichrist.

Prayer, and especially the Crusade Prayers given to you, My messenger, will help drive out this evil.

All evil can be destroyed through prayer. It is that simple.

The days are numbered for the survival of Satan and his army. However, like a wasp when dying, the sting will be the most painful.

Show patience and perseverance during these trials and you, My Army, in hope and confidence will march in unity towards the gates of My New Paradise on Earth.

Your Saviour

Jesus Christ

344. Останні дні cатани – подібно вмираючій осі, він буде жалити найболючіше

Понеділок, 13 лютого 2012 р. Божого, 15:30

Моя дочко, прошу, запам’ятай, що людині варто лише озирнутися довкола, щоб побачити ті великі зміни, які настали у світі.

Звичайні щоденні події вже не здаються такими самими. Та радість, яку ви відчуваєте, діти, від матеріальних вигод, вже втратила свою привабливість. Вони більше не приваблюють. Вони є відтінком маски небуття.

Чому це відбувається? Хіба ви не знаєте, що це вплив антихриста і його присутність на землі кидає ці тіні?

Він, породження сатани, заражає всі рівні вашого суспільства, в тому числі політику, військові сили, фінансові інститути, гуманітарні організації і навіть ваші церкви.

Жодна сфера не була захоронена, щоб він міг завдавати біль людству в ці останні дні свого життя на землі.

Пам’ятайте, що Я, ваш Ісус, дав вам, Мої послідовники, Силу Святого Духа, щоб зробити цих нечестивих злочинців безсилими.

Чим більше ви будете зростати в бою завдяки силі своєї віри, тим слабшим буде зашморг антихриста.

Молитви, а особливо Молитви Хрестового Походу, надані тобі, Мій посланцю, допоможуть витіснити це зло.

Все зло може бути знищене за допомогою молитви. Це так просто.

Дні сатани і його армії полічені. Однак він, подібно вмираючій осі, буде жалити найболючіше.

Проявіть терпеливість і витривалість під час тих випробувань, і ви, Моя Арміє, з надією і довірою будете крокувати в єдності до воріт Мого Нового Раю на землі.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •