The Holy Bible is not being shoved aside in favour of these Messages

Sunday, February 12th, 2012 @ 15:00

My dearly beloved daughter, I missed you yesterday. I woke you during the night do you remember? You were too tired, but how I wanted to speak to you then.

Today I must urge you to tell the world that war is to escalate and that, unless more of My followers pray, there will be a nuclear war inflicted.

This is close and prayer can avert this along with the Hand of My Eternal Father. I need more of My followers to spread My Holy Word given to all of humanity for the good of your souls.

You, My daughter, are being attacked by those who say that the Holy Book of My Father is being shoved aside, in favour of these MessagesThis is not so. My Messages today are to reinforce the Teachings contained in the Holy Bible, because so many in the world today do not know what is contained therein.

Nor will they know the warning signs of the end times unless I reveal them to you now. Why is this? I must prepare your souls for My New Paradise. Never feel I Am trying to bring you on a different path.

For there is only one Path to Paradise and I Am the One who will guide you to its Gates.

Heed My Word. Listen to My Call. Walk with Me with your heads high, without fear in your hearts, as I lead My Army to help Me to reclaim My Kingdom on Earth.

Your beloved Jesus

343. Свята Біблія не є відштовхнутою на користь цих Послань

Неділя, 12 лютого 2012 р. Божого, 15:00

Моя ніжно улюблена дочко, вчора Мені не вистачало тебе. Чи пам’ятаєш, як Я розбудив тебе посеред ночі? Ти була дуже втомлена, але Я так хотів поговорити з тобою.

Сьогодні Я повинен тебе наполегливо попросити розповісти світові, що війна загострюється і якщо більшість з Моїх послідовників не будуть молитися, то це може перерости у ядерну війну.

Цей час близький і молитва може запобігти цьому разом з Рукою Мого Предвічного Отця. Я потребую більше Моїх послідовників, щоб поширювати Моє Святе Слово, що надається всьому людству на благо ваших душ.

Тебе, Моя дочко, атакують ті, які кажуть, що Свята Книга Мого Отця в даний час відкинута на узбіччя на користь цих Послань. Але це не так. Мої Послання сьогодні підсилюють Вчення, яке міститься в Біблії, тому що дуже багато хто в сучасному світі не знає, що в ній міститься.

Вони не розпізнають знаків, які попереджують про Кінець Часів, якщо Я зараз їх тобі не об’явлю. Чому це відбувається? Я повинен підготувати ваші душі до Мого Нового Раю. Вам ніколи не повинно здаватися, що Я намагаюся вести вас іншим шляхом.

Бо є тільки один шлях до Раю і Я Є Той, Хто приведе вас до його Воріт.

Зверніть увагу на Моє Слово. Послухайте Моє звернення. Ідіть зі Мною із високо піднятими головами, без страху у своїх серцях, бо Я веду Мою Армію, щоб допомогла Мені повернути Моє Царство на землі.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •