Mother of Salvation: Other countries will follow England to ban public prayer

Sunday, February 12th, 2012 @ 10:30

My child, how I weep when I see how many are trying to stamp out homage to my beloved Son.

I told you before that the battle has begun. Plans have already commenced to ban public prayer to God the Father, and His precious Son, Jesus Christ, in England.

This is only the beginning. Very soon it will apply to schools and other public places until it will become unlawful to pray in churches, consecrated to my Son, Jesus Christ.

Hatred among men and those in high places, towards my Son, means that they will do everything they can to ban the public practice of Christianity.

Those who hate my Son say they don’t believe in my Son. But, how can they show so much hatred for someone they don’t believe in?

Their contempt for my Son will become clearer as other countries will follow England to ban the public practice of Christianity.

It will become an offence to honour my Son.

Other religions, who believe in God the Father, will suffer also.

However, they will not suffer as much as the Roman Catholic Church and other Christians. Their suffering will become intense.

Pray, children, to avert much of this evil as it becomes more apparent now.

For so long those who claim not to believe in my Son have stayed hidden.

Now they will surge forth in confidence and persecute my Son through the suffering they will inflict on His followers.

Pray hard, children, to protect your faith and your right to honour my Son in public without being made to feel ashamed.

Please pray this, the Crusade Prayer (29)

to protect the practice of Christianity

“O my Lord Jesus Christ, I beseech You to pour down Your Holy Spirit over all of Your children.

I beg You to forgive those who have hatred in their souls for You.

I pray that atheists open up their hardened hearts during Your Great Mercy and that Your children who love You can honour You with dignity to rise above all persecution.

Please fill all Your children with the Gift of Your Spirit, so that they can rise with courage and lead Your Army into the final battle against Satan, his demons and all those souls who are slaves to his false promises.

Amen.”

Go in peace, my child, and tell the world to prepare for this great injustice.

Thank you for responding to my call today.

Mary

Queen of all the Angels

Mother of Salvation

342. Матір Спасіння: Інші країни візьмуть приклад з Англії, забороняючи публічну молитву

Неділя, 12 лютого 2012 р. Божого, 10:30

Моя дитино, як сильно Я плачу, коли бачу, як багато людей намагається викорінити вшанування Мого улюбленого Сина.

Я вже казала тобі раніше, що битва розпочалася. В Англії, згідно з планами, вже почали забороняти публічну молитву до Бога Отця і Його дорогоцінного Сина, Ісуса Христа.

І це тільки початок. Дуже скоро це буде запроваджено в школах та інших громадських місцях, аж поки стане незаконно молитися в церквах, присвячених Моєму Синові, Ісусові Христові.

Ненависть до Мого Сина серед людей, а також тих, які на високих становищах, означає, що вони робитимуть все можливе, щоб заборонити публічне практикування християнства.

Ті, які ненавидять Мого Сина, говорять, що вони не вірять в Мого Сина. Але чому ж тоді вони проявляють стільки ненависті до когось, в кого не вірять?

Їхня зневага до Мого Сина стане більш виразною, коли й інші країни візьмуть приклад з Англії, забороняючи публічне практикування християнства.

Вшанування Мого Сина стане правопорушенням.

Інші релігії, які вірять в Бога Отця, також страждатимуть.

Проте вони не так сильно страждатимуть, як Римо-Католицька Церква та інші християни. Їхні страждання посиляться.

Моліться, діти, щоб запобігти більшій частині цього зла, бо воно стає все більш очевидним у цей час.

Так довго ті, які стверджують, що не вірять в Мого Сина, залишалися прихованими. Тепер їхня самовпевненість зросте і вони будуть переслідувати Мого Сина через страждання, яких завдадуть Його послідовникам.

Моліться старанно, діти, щоб захистити свою віру і своє право публічного вшанування Мого Сина без відчуття сорому. Прошу, моліться цю Молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [29]

Захист практики християнства

О мій Господи Ісусе Христе, я благаю Тебе вилити Свого Святого Духа на всіх Твоїх дітей.

Я благаю Тебе пробачити тих, які мають в своїх душах ненависть до Тебе.

Я молюся, щоб атеїсти відкрили свої зачерствілі серця під час Твого Великого Милосердя і щоб Твої діти, які люблять Тебе, могли почитати Тебе з гідністю і піднятися над усіма переслідуваннями.

Прошу, наповни всіх Твоїх дітей Даром Свого Духа, щоб вони могли піднятися з мужністю і вести Твою Армію до завершальної битви проти сатани, його демонів і всіх тих душ, які є рабами його фальшивих обіцянок.

Амінь.

Іди в мирі, Моя дитино, і скажи світові, щоб підготувався до цієї великої несправедливості.

Дякую тобі, що відповіла сьогодні на Мій заклик.

Марія

Цариця всіх Ангелів

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •