God the Father: Earthquakes will be felt as part of a small chastisement before The Warning

Friday, February 10th, 2012 @ 19:50

I Am God the Father, Creator of all things. I come in the Name of the Holy Trinity.

My beloved daughter, I announce today that all the preparations have now been completed for My Son’s Great Mercy.

Please inform My children of their duty to pray for all souls who have removed themselves from Me, their Eternal Father. Only you can, children, help save these souls.

I also wish to inform you that a number of earthquakes will be felt, as I cast down a small chastisement, to punish those wicked souls who torment their fellow countrymen.

My daughter, once this chastisement is over it will be time for The Warning. Mankind will honour My Son, when they will seek forgiveness, for the way in which they have offended Me.

Many will convert. Many will die. Of those who will die, their souls can be saved through your prayers. After that, the world will calm a little, and time will be given to repent.

Remember, I love all of My children, but like any good father, I must punish My children, in order for them to understand the difference between right and wrong. This cleansing will waken up My children and many more will accept the Graces, with gratitude, when they are poured over humanity during The Warning.

I love you, children, and it is My desire to save each of you, including those, hardened of soul, who will not accept the Existence the Holy Trinity.

Your beloved Father

God of the Most High

340. Бог Отець: Землетруси будуть відчуватись як частина незначного покарання перед Попередженням

П’ятниця, 10 лютого 2012 р. Божого, 19:50

Я Є Бог Отець, Творець всього сущого. Я прийшов в Ім’я Пресвятої Трійці.

Моя улюблена дочко, Я оголошую сьогодні, що всі приготування до Великого Милосердя Мого Сина вже завершені.

Прошу, повідом Моїх дітей про їхній обов’язок молитися за всі душі, які віддалилися від Мене, їхнього Предвічного Отця. Тільки ви, діти, можете допомогти врятувати ці душі.

Я також хотів би повідомити вас, що певна кількість землетрусів буде відчуватися, оскільки Я зішлю незначне покарання, щоб покарати ті нечестиві душі, які мучать своїх співвітчизників.

Моя дочко, як тільки це покарання закінчиться, настане час для Попередження. Людство буде почитати Мого Сина, коли шукатиме прощення за все те, чим вони образили Мене.

Багато навернуться. Багато помруть. Ваші молитви можуть врятувати душі тих, які помруть. Після цього світ трохи заспокоїться і йому буде надано час для покаяння.

Пам’ятайте, Я люблю всіх Моїх дітей, але як кожен добрий батько повинен карати Моїх дітей для того, щоб вони зрозуміли різницю між добром і злом. Це очищення розбудить Моїх дітей і значно більше людей прийме ті Ласки з вдячністю, коли вони будуть вилиті на людство під час Попередження.

Я люблю вас, діти, і Моїм бажанням є спасти кожного з вас, включно з тими зачерствілими душами, які не визнають Існування Пресвятої Трійці.

Ваш улюблений Отець

Бог Всевишній

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •