Celebrating Christmas

Saturday, December 25th, 2010 @ 12:30

My beloved daughter, why do you hesitate? Don’t you know that you are being guided daily? You know, in your heart, surely, that all you need to do is sit down, open your heart and you will, shortly, hear My Message. Trust in Me. Surrender. Believe that when you pass Me over your fears, worries, concerns and questions that I will take them away from you and respond accordingly. You must now put the time aside to take heed of these most urgent Messages for all of mankind. Do not hesitate to forge ahead with this most Sacred Work.

Now heed this, My beloved daughter. As Christians all over the world turn to pay homage to My Birth in Bethlehem, many will simply pay respect, without real love in their hearts. Many will, though, become close to My Heart. Others will simply nod, smile and speak briefly about the significance of this most important time in celebrating the biggest Gift ever bestowed on My Father’s children since the beginning. Yet, when My children, My devout followers, celebrate Christmas they are distracted by the pomp and ceremony associated with worldly goods.

How many Christians explain to their children the significance of My birth? How many remind themselves of the humility shown by My beloved Mother and her most holy spouse Saint Joseph? How many understand that I became man to save the human race from the path to Hell? It was this simple Message that became distorted through the centuries and was camouflaged by ostentation. Nevertheless, it has been acknowledged by devout Christians as a time to reflect on their allegiance to Me their Saviour. Please, I urge you, children, to use this Feast to pray for all those in the world who need to wake up to the fact that they have an inheritance. This is where a special place has been reserved for each of them, in My Father’s Kingdom, should they choose to accept it.

Time for Great Warning decided

So caught up are My children, with news, every minute of the day, that while it may affect their lives, it is of no consequence in the eternal life. Children, it is time for you all to examine your conscience, now, before the Great Warning, which precedes My Second Coming. Use prayer in your own simple words to ask for Divine guidance.

The time for the Great Warning is now decided. Be alert. Stay on your guard.

Your Divine Saviour and Just Judge

Jesus Christ

 

34. Святкування Різдва

cубота, 25 грудня 2010 р., 12:30

Моя улюблена дочко, чому ти вагаєшся? Хіба ти не знаєш, що ти щоденно проваджена? Ти знаєш в своєму серці, звичайно, що все, що тобі потрібно зробити – це сісти, відкрити своє серце, і ти незабаром почуєш Моє Послання. Довірся Мені. Підкорися. Повір, що коли ти віддаш Мені свої страхи, тривоги, проблеми і запитання, то Я заберу їх від тебе і відповім відповідно. Ти повинна зараз забути про час, щоб прислухатися до цих найтерміновіших Послань для всього людства. Не вагайся просуватися вперед в цій найсвятішій Праці.

Зваж зараз на це, Моя улюблена дочко. В той час, як християни по всьому світу звертаються, щоб вшанувати Моє Народження у Вифлеємі, багато хто попросту віддасть шану без правдивої любові в своїх серцях. Однак багато хто наблизиться до Мого Серця. Інші просто кивнуть, посміхнуться і коротко розкажуть про значення цього найважливішого часу в святкуванні найбільшого Дару, будь-коли уділеного дітям Мого Отця від самого початку. Однак коли Мої діти, Мої віддані послідовники, святкують Різдво, вони відволікаються помпезністю і церемоніальністю, пов’язаними з земними благами.

Скільки християн пояснюють своїм дітям значення Мого Народження? Як багато пригадують собі про смирення, виявлене Моєю улюбленою Матір’ю і її найсвятішим подругом, святим Йосипом? Як багато розуміють, що Я став людиною, щоб врятувати людський рід від шляху в Пекло? Саме це просте Послання спотворювалося століттями і маскувалося показовістю. Однак побожні християни визнали, що це час для роздумів над своєю вірністю Мені, їхньому Спасителю. Будь ласка, Я закликаю вас, діти, використати це свято, щоб молитися за всіх тих у світі, яким потрібно усвідомити, що вони мають спадкоємство. Саме там для кожного з них було приготовано особливе місце в Царстві Мого Отця, якщо вони вирішать прийняти його.

Час для Великого Попередження встановлений

Мої діти настільки захоплені новинами кожної хвилини дня, що хоч це може вплинути на їхнє життя, але не має ніякого значення у Вічному Житті. Діти, це є час для того, щоб ви перевірили своє сумління – зараз, перед Великим Попередженням, яке передує Моєму Другому Пришестю. Моліться своїми власними простими словами, щоб попросити Божественного керівництва.

Час для Великого Попередження зараз встановлений. Будьте напоготові. Залишайтеся насторожі.

Ваш Божественний Спаситель і Справедливий Суддя

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •