Fornication, pornography and prostitution – all mortal sins

Thursday, February 9th, 2012 @ 15:00

My dearly beloved daughter, man must turn away from sin and soon. So many sins today, are no longer seen as such.

So many grievances, against My Father, are committed without any guilt.

Children, you must stop. You are destroying your lives. Satan taunts Me, as he boasts of those souls he steals from Me, every single second. If you saw the souls, millions of them, tumbling into the fires of eternity, you would die of shock.

How it breaks My Heart to witness the terror that these souls, who lived in terrible sin when they were on Earth, have to suffer. The sins they were guilty of are not always those you presume to be mortal sin.

I talk about fornication, so easily accepted in the world today, participating in and viewing pornography, prostitution and sexual abuse.

I refer to hatred for others, as well as, those who cause pain and misery to those less fortunate than themselves.

So, too, is the sin of idolatry where you worship material goods, above everything else, yet they are nothing, but ashes.

Do you not understand that once you sin in this way, you become further removed from Me, every day? Then it becomes very difficult to free yourself from the grip placed upon you by the king of darkness.

Wake up, children. Be aware of the existence of Hell and be very fearful of entering the gates of eternal damnation.

I tell you this not to frighten you, but to ensure that you understand that mortal sin will lead you there unless you turn back to Me now.

Prayer, and much of it, will be needed to turn back to Me, but hear this. To those of you who are desperate, sorrowful and feel helpless, because of the abyss of sin you are in, just ask and I will forgive you.

You must show true remorse and go to Confession, now. If you cannot go to Confession then say My Crusade Prayer (24) for a Plenary Indulgence for Absolution, for a period of seven consecutive days.

“O my Jesus, You are the Light of the Earth.

You are the Flame that touches all souls.

Your Mercy and Love knows no bounds.

We are not worthy of the Sacrifice You made by Your death on the Cross. Yet we know that Your Love for us is greater than the love we hold for You.

Grant us, O Lord, the Gift of humility so that we are deserving of Your New Kingdom.

Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead Your Army to proclaim the Truth of Your Holy Word and prepare our brothers and sisters for the Glory of Your Second Coming on Earth.

We honour You.

We Praise You.

We offer ourselves, our sorrows, our sufferings, as a gift to You, to save souls.

We love You, Jesus.

Have Mercy on all Your children, wherever they may be.

Amen.”

I never give up on sinners and feel a particular affection for them. I love them in a very special way, but detest their sins.

Help Me to save you, children. Do not leave it until it is too late.

Your beloved Jesus

339. Перелюб, порнографія та проституція – це все смертні гріхи

Четвер, 9 лютого 2012 р. Божого, 15:00

Моя ніжно улюблена дочко, людина повинна відвернутися від гріха в найближчий час. Так багато гріхів сьогодні вже не сприймаються за гріх.

Так багато прикростей Моєму Отцю завдається без будь-якого відчуття провини.

Діти, ви повинні зупинитися. Ви руйнуєте своє життя. Сатана насміхається з Мене, бо він хвалиться тими душами, які він краде у Мене щосекунди. Якби ви побачили ті душі, мільйони душ, які падають у вогонь вічності, ви б померли від шоку.

Як це розбиває Моє Серце, коли Я Є свідком жаху, якого повинні зазнати ті душі, які жили в страшному гріху під час свого перебування на землі. Гріхи, у яких вони були винні, не завжди вважаються вами за смертні гріхи.

Я говорю про перелюб, який так легко приймається в сьогоднішньому світі, перегляд порнографії та участь в ній, проституція та сексуальне зловживання.

Я звертаю увагу також на ненависть щодо інших, а також на тих, які завдають біль і страждання тим, кому пощастило менше, ніж їм самим.

Так само і гріх ідолопоклонства, де ви поклоняєтеся матеріальним благам, які ставите понад усе інше, хоч вони є нічим іншим, як порох.

Хіба ви не розумієте, що коли грішите в такий спосіб, то з кожним днем все більше віддаляєтесь від Мене? Потім стане дуже важко звільнитися від хватки, накиненої вам князем темряви.

Прокиньтеся, діти. Будьте свідомі того, що Пекло існує і дуже бійтеся потрапити у ворота вічного прокляття.

Я кажу вам це не для того, щоб налякати вас, але щоб ви зрозуміли, що смертний гріх приведе вас туди, якщо ви зараз не повернетеся до Мене.

Молитва, багато молитов буде потрібно, щоб повернутися до Мене, але послухайте наступне. Ви, які є у відчаї, засмучені і почуваєтеся безпорадними через безодню гріха, в якій перебуваєте – тільки попросіть і Я пробачу вас. Ви повинні виявити правдивий жаль і відразу ж приступити до Сповіді. Якщо ви не можете піти до Сповіді, тоді відмовляйте протягом семи днів поспіль Мою Молитву Хрестового Походу [24] про повне відпущення гріхів.

О мій Ісусе, Ти – Світло землі.

Ти – Полум’я, яке торкається всіх душ.

Твоє Милосердя і Любов не знають меж.

Ми не гідні тієї Жертви, яку Ти здійснив через Свою смерть на Хресті, але знаємо, що Твоя Любов до нас є більшою від нашої любові до Тебе.

Уділи нам, Господи, Дар смирення, щоб ми були гідними Твого Нового Царства.

Наповни нас Духом Святим, щоб ми могли крокувати вперед і вести Твою Армію, щоб проголошувати Істину Твого Святого Слова та підготувати наших братів і сестер до Слави Твого Другого Пришестя на землю.

Ми почитаємо Тебе.

Ми прославляємо Тебе.

Ми жертвуємо себе самих, наші скорботи, наші страждання як дар для Тебе, щоб рятувати душі.

Ми любимо Тебе, Ісусе.

Помилуй всіх своїх дітей, де б вони не знаходились.

Амінь.

Я ніколи не відкину грішників і відчуваю до них особливу прихильність. Я люблю їх в дуже особливий спосіб, але відчуваю відразу до їхніх гріхів.

Допоможіть Мені вас врятувати, діти. Не відкладайте цього, поки не стало занадто пізно.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •