Mother of Salvation: The evil one will not rest until the Catholic Church is knocked to the ground

Wednesday, February 8th, 2012 @ 20:30

I am the Immaculate Conception. I am the Virgin Mary, Mother of God.

My child, this poor world is in turmoil and as this continues, so too, will the time for The Warning draw closer by the day.

It is foretold that the hatred for my Son will extend to His Holy Church on Earth. This has already happened. The evil one will not rest until the Catholic Church has been knocked to the ground.

When the Church breaks down, two sides will emerge. No matter how much the Church will suffer, it cannot, nor will it, die. This cannot be, children.

For while God the Father may allow the Church on Earth to be dealt the same scourging as that suffered by His beloved Son, Jesus Christ, it will, as my precious Son, rise in glory once more.

Never forsake the Catholic Church.

Never deny my Son’s other Christian churches. For you are all followers of Christ. All of you with a devotion to my Son must put your differences aside and join together to fight the antichrist.

Crusade Prayer (28)

Virgin Mary prayer for unification of all Christian churches

“O God of the Most High, we kneel before You to beg for the unification of all Your children in the fight to retain Your Christian churches on Earth.

Let not our differences divide us, at this time of great apostasy in the world.

In our love for You, dear Father, we beseech You to give us the Graces to love one another, in the Name of Your beloved Son, Our Saviour, Jesus Christ.

We adore You.

We love You.

We unite to fight for the strength to retain Your Christian churches on Earth in the trials we may face in the years ahead.

Amen.”

Trust in me, children, to guide you towards the New Paradise and my Son’s Reign on Earth as it is meant to be.

Your loving Mother

Mother of Salvation

337. Матір Спасіння: Злий дух не заспокоїться, поки Католицька Церква не буде повалена на землю

Середа, 8 лютого 2012 р. Божого, 20:30

Я є Непорочне Зачаття. Я є Діва Марія, Матір Божа.

Моя дитино, цей бідний світ перебуває в хаосі і це продовжується, але також надходить час для Попередження, яке наближається з кожним днем.

Було передбачено, що ненависть до Мого Сина пошириться на Його Святу Церкву на землі. Це вже відбулося. Злий дух не заспокоїться, поки Католицька Церква не буде повалена на землю.

Коли Церква ослабне, з’являться дві сторони. Незалежно від того, як сильно Церква буде страждати, вона не може померти і не помре. Цього не може трапитись, діти.

Бог Отець може допустити, щоб Церква на землі відчувала ті ж бичування, від яких страждав Його улюблений Син, Ісус Христос, щоб в такий спосіб Церква, як і Мій дорогий Син, воскресла у славі знову.

Ніколи не покидайте Католицьку Церкву.

Ніколи не відкидайте інші християнські церкви Мого Сина. Бо всі ви є послідовниками Христа. Усі ви, які є віддані Моєму Сину, повинні відкласти свої відмінності і об’єднатися у боротьбі проти антихриста.

Молитва Хрестового Походу [28]

За об’єднання всіх християнських церков

О Всевишній Боже, ми схиляємо коліна перед Тобою, благаючи про об’єднання всіх Твоїх дітей у боротьбі за збереження Твоїх християнських церков на землі.

Нехай наші відмінності не розділяють нас в цей час великого відступництва у світі.

В нашій любові до Тебе, дорогий Отче, ми благаємо Тебе дати нам Благодаті, щоб любити один одного в Ім’я Твого улюбленого Сина, нашого Спасителя, Ісуса Христа.

Ми поклоняємося Тобі.

Ми любимо Тебе.

Ми об’єднуємося, щоб боротися за силу зберегти Твої християнські церкви на землі під час випробувань, які можуть на нас очікувати в найближчих роках.

Амінь.

Довіряйте Мені, діти, щоб можна було вести вас до Нового Раю і царювання Мого Сина на землі, як це і повинно бути.

Ваша любляча Мати

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •