Pray that a nuclear war, which would wipe out one third of humanity, can be averted

Monday, February 6th, 2012 @ 20:15

My dearly beloved daughter, My followers must unite together as one family, and stay strong.

I afford all My beloved and trusting followers the Graces to keep calm amidst the storm.

While the Earth continues to shake in every way your prayers are comforting to Me during this time.

How it breaks My Heart to see the innocent being killed in the wars in the Middle East. These poor souls are scourged and suffer just as I did.

The wickedness I see will be diluted and My Father’s Hand will delay, but will not stop these countries from killing each other.

The Seals have been broken, My daughter, and wars will emerge quickly.

Pray that the global atrocity of a nuclear war, which would wipe out one third of humanity, can be averted.

I need more prayer, children. I realise how hard you pray, but please, I implore you, invite as many Prayer Groups, friends and families to pray for peace.

I give you now a new Crusade Prayer.

Crusade Prayer (27)

Prayer for Peace in the World

“O my Jesus, I beg for Mercy for those afflicted by terrible wars.

I plead for peace to be instilled in those tortured nations who are blind to the Truth of Your Existence.

Please cover these nations with the Power of the Holy Spirit so that they will stop their pursuit of power over innocent souls.

Have Mercy on all Your countries, who are powerless against the evil atrocities, which cover the whole world.

Amen.”

My daughter, I urge you to be patient, for it will not be long before the Confession. Once it takes place, everything will become calmer.

Go in peace and love. Above all, place all your trust in your beloved Jesus.

Your Saviour

Jesus Christ

335. Моліться, щоб ядерна війна, яка може знищити третину людства, могла бути відвернена

Понеділок, 6 лютого 2012 р. Божого, 20:15

Моя ніжно улюблена дочко, Мої послідовники повинні об’єднатися разом, як одна родина, і бути сильними.

Я уділяю всім Моїм улюбленим і довірливим послідовникам Ласку зберігання спокою посеред бурі. Поки земля продовжує тремтіти у всіх відношеннях, ваші молитви потішають Мене протягом цього часу.

Як сильно розбивається Моє Серце, коли Я бачу, як гинуть невинні у війнах на Близькому Сході. Ці бідні душі є бичовані і страждають так само, як і Я страждав.

Злоба, яку Я спостерігаю, буде зменшуватися і Рука Мого Отця затримається, але не зупинить ці країни від знищення одна одної.

Печаті були зламані, Моя дочко, і війни виникатимуть швидко.

Моліться за те, щоб ядерна війна, яка може знищити третину людства, могла бути відвернена.

Я потребую більше молитов, діти. Я розумію, як сильно ви молитесь, але прошу, благаю вас, заохочуйте багато молитовних груп, друзів і родини молитися за мир.

 Я даю вам зараз нову Молитву Хрестового Походу:

Молитва Хрестового Походу [27]

Молитва за мир у світі

О мій Ісусе, я благаю про Милосердя для тих, які страждають від страшних воєн.

Я прошу, щоб мир був прищеплений тим замученим народам, які сліпі до Правди про Твоє Існування.

Прошу, огорни ці народи Силою Святого Духа, щоб вони зупинили своє прагнення до влади над невинними душами.

Помилуй всі Твої країни, які безсилі проти жахливих злодіянь, які охоплюють цілий світ.

Амінь.

Моя дочко, Я закликаю тебе бути терплячою, бо це не триватиме довго, поки надійде Сповідь. Як тільки вона відбудеться, все стане спокійнішим.

Ідіть в мирі і любові. Насамперед, помістіть всю свою довіру у вашому улюбленому Ісусі.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •