Wars involving Iran, Israel, Egypt and Syria interlinked

Saturday, February 4th, 2012 @ 10:55

My dearest beloved daughter, your loyalty to Me is tested every day. So many try to stop you in your work for Me, yet they cannot do this because of the holy protection afforded you, from the Heavens. Those who try to inflict pain, suffering and abuse on you will be punished. I will not tolerate such action.

Remember it has been foretold that no man can stop the Fire of the Holy Spirit, which will pour forth from My Most Holy Messages, for the whole of mankind.

I ask, therefore, that you continue to ignore the obstacles placed before you and ignore the hatred, for it comes from Satan.

Engage with hatred and it spreads.

Ignore it and it will die, because it cannot find the nourishment it needs to grow and fester.

Now I want you to tell My children that the events foretold in the Book of Revelation are now unfolding in the world.

My children must not be frightened because their faith and their prayers will help dilute the effects of war, genocide, famine and apostasy.

Wars will emerge which involve Iran, Israel, Egypt and Syria. All will become interlinked.

So too, will Italy suffer the fallout, which is connected to the rise of the false prophet and his partner the antichrist.

Pray hard that all countries are not drawn into a global power, which will control your money, for should they succeed, it will be very difficult.

Pray to God the Father, so that He can stave off such atrocities.

Prayer for the souls of others will save your own souls. That is all I ask. Prayer. Pray too, for conversion. It is not long now for all things to make sense, My daughter.

All will be well, once conversion takes place, after The Warning. Go now and tell my children never to fear when they proclaim My Word. I will be standing beside them. If they are mocked they can be sure of the Truth of this, My Most Holy Word.

Your beloved Jesus

332. Війни, в які будуть втягнуті Іран, Ізраїль, Єгипет та Сирія будуть взаємопов’язані

Субота, 4 лютого 2012 р. Божого, 10:55

Моя найдорожча, улюблена дочко, твоя вірність щодо Мене піддається випробуванню кожного дня. Так багато хто намагається зупинити тебе у твоїй Праці для Мене і все ж вони не зможуть зробити цього, тому що тобі наданий святий захист з Неба. Ті, які намагаються заподіяти тобі біль, страждання і зневагу, будуть покарані. Я не терпітиму таких дій.

Пам’ятай, було передбачено, що жодна людина не зможе зупинити Вогонь Святого Духа, який буде виливатися з Моїх Найсвятіших Послань на все людство.

Я прошу, щоб ти продовжила ігнорувати перешкоди, які постануть перед тобою, а також ігноруй ненависть, бо вона походить від сатани.

Коли ти реагуєш на ненависть, то вона поширюється.

Ігноруй її, і вона помре, бо не зможе знайти поживу, якої потребує, щоб рости і гноїтися.

Тепер Я хочу вам сказати, Мої діти, що події, які передбачені в Книзі Одкровення, відбуваються у світі вже зараз.

Мої діти не повинні боятися, тому що їхня віра і молитви допоможуть послабити наслідки війни, геноциду, голоду і відступництва.

Виникнуть війни, в які будуть втягнуті Іран, Ізраїль, Єгипет і Сирія. Всі будуть взаємопов’язані.

Так само Італія буде страждати від негативних наслідків, що пов’язані зі збільшенням впливу лжепророка та його партнера, антихриста.

Моліться старанно, щоб жодна країна не була залучена в глобальну систему, яка буде контролювати ваші гроші. У разі їхнього успіху вам буде дуже складно.

Моліться до Бога Отця, щоб Він запобіг подібним звірствам.

Молитви за душі інших людей врятують ваші власні душі. Це все, про що Я прошу. Молитва. Моліться також за навернення. Вже невдовзі всі ці речі наберуть сенс, Моя дочко.

Все буде добре, якщо тільки після Попередження відбудеться навернення. Піди і скажи Моїм дітям, щоб ніколи не боялися проголошувати Моє Слово. Я буду стояти поруч із ними. Якщо вони будуть висміяні, то можуть бути певними в Правді цього Мого Найсвятішого Слова.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •