Did you think I would ignore you until the Day of Judgment?

Thursday, February 2nd, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, how joyful I Am at the response of My followers, to My Great Gift of a Plenary Indulgence, for Total Absolution. But how sad I Am for those ungrateful hearts who reject My Gift.

These souls fail to understand that only God the Father can sanction this Gift of a Plenary Indulgence. Whether it is given to the world through My Holy Vicar or Me, your Divine Saviour, is not important. What is important is that there is little time left in which to save the souls of mankind.

To those who question My Word know that I Am your Divine Saviour speaking to you from Heaven. Don’t you accept that I Exist? That I wish to send you a Message in these, the end times? Did you think I would ignore you until the Day of Judgment? That I would not prepare your souls by communicating with you in this way?

If you believe in Me, then you must believe in Divine Intervention. And if you don’t, then you have not opened your hearts. How do you know it is I? I ask you to sit now and speak to Me privately. Ask Me for the Grace of the Holy Spirit and I will respond immediately, to open and pure souls.

Put down your armour and allow Me to give you this special Gift. Know you offend Me, when you reject My Gifts. Does this mean, too, that you will reject My Mercy? Bow your heads and ask for forgiveness. When you come to Me in humble gratitude, I will enlighten you to the Truth.

When you open your eyes to the Truth, your tears of understanding will pour forth and you will thank Me, finally, for My Great Gift of Absolution.

Your Divine Saviour

Jesus Christ

330. Невже ви думаєте, що Я ігнорував би вас до Судного Дня?

Четвер, 2 лютого 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, як сильно тішить Мене відповідь Моїх послідовників на Мій Великий Дар Повного Відпусту для цілковитого прощення. Але як Мені сумно через ті невдячні серця, які відкидають Мій Дар.

Ці душі не розуміють, що тільки Бог Отець може дозволити цей Дар Повного Відпусту.

Неважливо, чи він даний світові через Мого Святого Вікарія, чи через Мене, вашого Божественного Спасителя. Важливо є те, що залишилось мало часу для спасіння душ людства.

Нехай ті, які ставлять під сумнів Моє Слово, знають, що Я Є вашим Божественним Спасителем, який промовляє до вас з Неба. Чи ви не приймаєте того, що Я Існую? Що Я прагну надіслати вам Послання в ці Кінцеві Часи? Невже ви думаєте, що Я ігнорував би вас аж до Судного Дня? Що Я не підготував би ваші душі, спілкуючись з вами в такий спосіб?

Якщо ви вірите в Мене, тоді ви повинні вірити і в Божественне Втручання. А якщо ви не вірите, то ви не відкрили свої серця. Звідки ви маєте знати, що це Я? Я прошу вас сісти зараз і поговорити зі Мною наодинці. Попросіть Мене про Благодать Святого Духа і Я негайно відповім, щоб відкрити і очистити ваші душі.

Скиньте свій панцир і дозвольте Мені дати вам цей особливий Дар. Знайте, що ви Мене ображаєте, коли відкидаєте Мої Дари. Чи це також означає, що ви відкинете і Моє Милосердя? Схиліть голови і попросіть прощення. Якщо ви прийдете до Мене з покірною вдячністю, то Я просвітлю вас до Правди.

Коли ви відкриєте свої очі на Правду, у вас потечуть сльози розуміння і, врешті, ви подякуєте Мені за Мій великий Дар Відпущення гріхів.

Ваш Божественний Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •