My Divine Mercy is to be realised as revealed to St. Faustina

Sunday, January 29th, 2012 @ 21:18

I, your Jesus, wish to inform the world that My Divine Mercy is to be realised, as revealed to My daughter, Helena, Saint Faustina.

This mystery will be revealed, as all will witness the final manifestation of My Rays of Mercy, for the salvation of mankind.

For those who mock you, My daughter, and say that this mystery has already been revealed to the world, they must know this.

How many people in the world today know about My Promise of Divine Mercy? Very few, including you, My daughter.

Did My followers not know that I would come back to prepare the world for this Great Event?

I always prepare My children for such events. My Eternal Father sends prophets into the world, with one goal, to give you adequate warning so that souls are not taken unawares. Relish this Gift of prophecy. Don’t reject it.

Never think you know all about My Ways, because while you may love Me, you do not always know Me, or understand My Ways.

For each one of you who mocks My prophets, remember it is not they you mock, but Me. They are simply the instruments.

You, My children, must never assume you really know Me, for if you did you would not deny Me. Yet today, just as My disciples did, when I walked among them, you still deny that it is I who beckons you to Me.

You hold one hand out to Me with your left and you slap Me with your right.

Don’t you hear Me speak to you now? If not, then sit quietly and pray to Me, so I can fill your weary heart, with the Fire of My Holy Spirit.

I love you and if you will allow Me into your heart, without your armour of steel, which blocks Me, I will make you free.

When you open your eyes and see that it is I, your Divine Saviour, speaking with you, then follow Me on the road to the New Paradise, with love and joy in your heart.

Do not allow the evil one to plant doubts in your mind. Pray that you will be strong enough, humble in mind and spirit, to run into My Arms.

Only when you come to Me, as a child, will you truly find peace in your soul. This is the only way to allow Me into your heart.

Your beloved Jesus

326. Моє Боже Милосердя повинно бути здійснено, як було об’явлено сестрі Фаустині

Неділя, 29 січня 2012 р. Божого, 21:18

Я, ваш Ісус, хочу повідомити світ про те, що Моє Боже Милосердя повинно бути здійснено, як це було об’явлено Моїй дочці Гелені, святій Фаустині.

Ця таємниця буде відкрита, оскільки всі стануть свідками остаточного виявлення Променів Мого Милосердя для порятунку людства.

Ті, які глузують з тебе, Моя дочко, і кажуть, що ця таємниця вже була виявлена світові, повинні знати наступне.

Як багато людей в сьогоднішньому світі знають про Мою Обітницю Божого Милосердя? – Дуже небагато, включно з тобою, Моя дочко.

Хіба Мої послідовники не знають, що Я повернуся, щоб підготувати світ до цієї Великої Події?

Я завжди готую дітей до таких подій. Мій Предвічний Отець посилає пророків у світ з однією метою, щоб дати вам відповідне попередження, щоб душі не були захоплені зненацька. Втішайтеся цим Даром Пророцтва. Не відкидайте його.

Ніколи не думайте, що ви знаєте все про Мої Шляхи, бо хоч ви і можете Мене любити, та не завжди Мене знаєте і розумієте Мої Шляхи.

Нехай кожен з вас, хто насміхається з Моїх пророків, пам’ятає, що це не над ними ви насміхаєтесь, а наді Мною. Вони всього лише інструменти.

Ви, Мої діти, ніколи не повинні вважати, що дійсно Мене знаєте, бо якщо б так було, ви б не відкидали Мене. І все ж сьогодні, так як чинили і Мої учні, коли Я ходив посеред них, ви продовжуєте заперечувати, що це Я Є Той, Хто кличе вас до Себе.

Ви простягаєте до Мене ліву руку і даєте Мені ляпаса правою.

Хіба ви не чуєте, як Я промовляю до вас зараз? Якщо ні, то спокійно сядьте і помоліться до Мене, щоб Я міг наповнити ваше втомлене серце Вогнем Мого Святого Духа.

Я люблю вас і якщо ви дозволите Мені увійти у ваше серце, позбавлене від закам’янілості, яка Meні перешкоджає, тоді Я зроблю вас вільними.

Коли ви відкриєте свої очі і побачите, що це Я, ваш Божественний Спаситель, розмовляю з вами, тоді йдіть за Мною дорогою в Новий Рай з любов’ю і радістю в своєму серці.

Не дозволяйте злому духові сіяти сумніви у вашому розумі. Моліться, щоб ви були достатньо сильними, покірними розумом і духом, щоб прибігти в Мої обійми.

Тільки тоді, коли ви прийдете до Мене як діти, ви по-справжньому знайдете мир у вашій душі. Це єдиний шлях дозволити Мені увійти у ваше серце.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •