Call to Clergy: Prepare My flock for My long awaited Second Coming on Earth

Friday, January 27th, 2012 @ 23:50

My dearly beloved daughter, never forget that when you work for Me you will be persecuted, for mankind will not like to hear the Truth, as I reveal it to you, in these, the end times.

My Holy Word has been quashed for so long, but this will no longer be the case.

My Voice will be heard all over the world. My Love will be revealed in all My Glory and man will be able, finally, to free himself from the shackles of evil, placed around his ankles, by Satan.

As the Truth will penetrate the souls of My children, and bring them the freedom, which they have been awaiting for such a long time, it will, unfortunately, cause division.

My beloved sacred servants, priests and all religious clergy, within the Holy Catholic Church, know that I love all of you.

So many of you have given up your lives for Me, with generousity of heart. You will need to lean on Me now.

You must pray for guidance to remain strong in your faith and for discernment at all times.

Never take your eyes off Me, for one moment.

I need you to prepare My flock, in order to welcome Me, during My long awaited Second Coming on Earth.

You will need to persevere and not allow your love for Me to be dissuaded, no matter how much pressure you are put under.

You are my true disciples and I must urge you to take up your weapons to save My Church. This very Church, founded on the Rock, by My beloved disciple, Peter, will never fail.

The enemy may believe it to be destroyed, but that would be a foolish assumption.

No one will, or can, destroy My Church. Out of the ashes it will rise to proclaim My Glory, as I come back to salvage My Kingdom on Earth. You must never desert Me, your beloved Saviour, ever.

For without Me, there is no Light. Without Light, there is no future.

My daughter, I give the world this Crusade of Prayer, for the Catholic Clergy to recite.

Crusade of Prayer (22)

Catholic Church to uphold the Teachings of the Church

“O my beloved Jesus, keep me strong and the flame of my love for You alight, every moment of my day.

Never allow this flame of love for You to flicker or die.

Never allow me to weaken in the presence of temptation.

Give me the Graces needed to honour my vocation, my devotion, my loyalty and to uphold the Teachings of the orthodox Catholic Church.

I offer you my allegiance, at all times.

I pledge my commitment to fight in Your Army, so that the Catholic Church can rise again in glory, to welcome You, dear Jesus, when You come again.

Amen.”

Your beloved Saviour

Jesus Christ

King of all Mankind

324. Заклик до духовенства: Підготуйте Мою паству до Мого довгоочікуваного Другого Пришестя на землю

П’ятниця, 27 січня 2012 р. Божого, 23:50

Моя ніжно улюблена дочко, ніколи не забувай, що коли ти працюєш для Мене, то тебе будуть переслідувати, бо людству не сподобається слухати Правду, яку Я виявляю тобі в Кінці Часів.

Моє Святе Слово так довго придушувалося, але цього більше не буде.

Мій Голос буде почутий по цілому світі. Моя Любов буде виявлена у всій Моїй Славі і людина зможе, нарешті, звільнитися з кайданів зла, в які сатана закував її ноги.

Правда проникне в душі Моїх дітей і принесе їм свободу, на яку вони так довго очікували, але водночас вона, на жаль, спричинить поділ.

Мої улюблені висвячені слуги, священики і все духовенство у Святій Католицькій Церкві, знайте, що Я люблю вас усіх.

Так багато з вас відмовились від свого життя заради Мене із щедрістю серця. Ви будете змушені тепер опертися на Мене.

Ви повинні повсякчас молитися про керівництво, щоб залишатися сильними у своїй вірі і про розпізнання.

Ніколи, ні на мить, не відривайте від Мене погляду.

Я потребую, щоб ви підготували Мою паству, щоб привітати Мене під час Мого довгоочікуваного Другого Пришестя на землю.

Вам необхідно буде проявити наполегливість і не дозволити відмовитись від своєї любові до Мене, незважаючи на те, якому тиску ви піддаватиметесь.

Ви є Моїми правдивими учнями і Я повинен закликати вас взятися за зброю, щоб врятувати Мою Церкву.

Ця правдива Церква, заснована на скелі Моїм улюбленим учнем Петром, ніколи не впаде.

Ворог може вважати, що вона знищена, але це було б нерозумним припущенням.

Ніхто не знищить і не може знищити Мою Церкву. Вона повстане з попелу, щоб проголосити Мою Славу, коли Я повернуся для порятунку Мого Царства на землі. Ви ніколи не повинні покидати Мене, вашого улюбленого Спасителя, ніколи.

Бо без Мене немає Світла. Без Світла немає майбутнього.

Моя дочко, Я даю світові цю Молитву Хрестового Походу, щоб її відмовляло Католицьке духовенство.

Молитва Хрестового Походу [22]

Для Католицького духовенства –
Щоб дотримуватись Вчення Церкви

О мій улюблений Ісусе, зміцни мене і підтримуй полум’я моєї любові до Тебе палаючим кожної миті дня.

Ніколи не дозволь цьому полум’ю любові до Тебе мерехтіти або згаснути.

Ніколи не дозволь мені слабнути в присутності спокуси.

Дай мені необхідні Благодаті, щоб бути гідним мого покликання, мого посвячення, моєї вірності і дотримуватись Вчення традиційної Католицької Церкви.

Я жертвую Тобі свою вірність повсякчас.

Я зобов’язуюсь боротися у Твоїй Армії, щоб Католицька Церква могла воскреснути в Славі знову, щоб привітати Тебе, дорогий Ісусе, коли Ти прийдеш вдруге.

Амінь.

Ваш уюблений Спаситель

Ісус Христос

Цар всього людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •