Mother of Salvation: Nuclear war involving Iran being plotted

Wednesday, January 25th, 2012 @ 13:50

My child, much is happening right now in the world, as Satan’s army continues to spread havoc everywhere.

They are trying to take control of all financial institutions, so they can inflict a terrible atrocity on my children.

They, the evil group, driven by lust and power, are also trying to create a nuclear war in Iran.

You, my child, must pray that God the Father will, in His great Mercy, open their hearts to stop these things from happening.

Never lose faith, children, because your prayers are working.

Great evils including abortion, euthanasia, prostitution and sexual perversities, are beginning to weaken in the world now.

Pray, pray, pray my Most Holy Rosary, children, in groups if possible, everywhere.

Satan is losing his power quickly as my heel begins to squash the serpent’s head.

It won’t be long now for my Son’s arrival on Earth.

First, He will give you this last chance to convert.

Then, He will prepare the world quickly for His Second Coming.

Time is short now.

Prayer is the weapon, children, to keep Satan’s army from the final persecution they are planning against humanity.

Remember that my Eternal Father will, through His Love and Compassion, protect all of you who believe in Him.

For those who will continue to disobey Him and deny the Truth of the Existence of my beloved Son, pray, pray, pray for their salvation.

The time is ready. Open your hearts to the Divine Mercy of my Son.

The skies will start to change now and then all will see this great miracle unfold before them.

Be ready.

Prepare your homes and pray my Holy Rosary at every opportunity to loosen the grip of the evil one.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

322. Матір Спасіння: Таємно планується ядерна війна за участю Ірану

Середа, 25 січня 2012 р. Божого, 13:50

Моя дитино, багато чого відбувається зараз у світі, оскільки армія сатани продовжує скрізь сіяти спустошення.

Вони намагаються взяти під контроль всі фінансові установи, щоб заподіяти страшне злодіяння Моїм дітям.

Вони, що належать до цієї злої групи, яка керується пожаданням і силою, намагаються також викликати ядерну війну в Ірані.

Ти, Моя дитино, повинна молитися, щоб Бог Отець в Своєму великому Милосерді відкрив їхні серця, щоб цього не сталося.

Ніколи не втрачайте віри, діти, тому що ваші молитви діють.

Велике зло, серед якого аборти, евтаназія, проституція і сексуальне збочення починають зараз слабшати у світі.

Моліться, моліться, моліться Мій Святий Розарій, діти, в групах, по можливості, скрізь.

Сатана швидко втрачає свою владу, оскільки Моя п’ята починає розчавлювати голову змія.

Залишилось недовго до прибуття Мого Сина на землю.

Але спочатку Він дасть вам цей останній шанс для навернення.

Потім Він швидко підготує світ до Свого Другого Пришестя.

Часу залишилось обмаль.

Молитва є зброєю, діти, щоб стримати армію сатани перед остаточним переслідуванням, яке вона планує проти людства.

Пам’ятайте, що Мій Предвічний Отець через Свою Любов і співчуття захистить усіх вас, які вірять в Нього.

Моліться, моліться, моліться за спасіння тих, які будуть продовжувати виявляти Йому непокору і відкидати Правду про Існування Мого улюбленого Сина.

Час настав. Відкрийте свої серця для Божественного Милосердя Мого Сина.

Небо почне зараз змінюватися і тоді всі побачать це велике чудо, яке розгортатиметься перед ними.

Будьте готовими.

Підготуйте свої домівки і моліться Мій Святий Розарій при кожній нагоді, щоб послабити хватку злого духа.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •