Good News – God, My Eternal Father, has sanctioned the salvation of much of mankind.

Tuesday, January 24th, 2012 @ 16:55

My dearly beloved daughter, it is I, your Jesus, who comes to you today to give you the good news for the world.

Much prayer and suffering, offered up by My many chosen souls on Earth, has meant that many more of God’s children can now be saved.

If you understood the power of sacrifice and prayer, children, you would never stop praying.

God, My Eternal Father, has sanctioned the salvation of much of mankind.

This means that many will convert during The Warning, and those who don’t, may be saved because of the power of prayer.

It does not mean that all will be saved, because, sadly, they won’t.

Those hardened people, whose first allegiance is to Satan and the evil sects he controls in the world, will not want to be saved.

Instead, they will choose a different paradise. A paradise they are led to believe exists, outside of the one promised to mankind by My Father.

This false paradise, which satanic followers of the beast believe in, does not exist.

It has been created, by Satan, in the minds of his disciples, and is simply an illusion. So much is promised.

Dark souls believe in a different universe, a different entity, where God does not Exist.

They believe in other life forms, other creatures and a peaceful regime, all of which is based on a lie.

None of this is real children. It does not, nor cannot exist, because, it was not created by My Father.

God the Almighty Father, created the entire universe – the stars, the planets and the Earth as well as all the spaces in between.

Pray for those who follow such cults.

Pray that more of My children, who, because they are in pain, do not seek out these spiritual outlets, which are not from God.

Pray now, in thanksgiving for this special Gift, which is now being offered to mankind, by My Father, in this the Crusade Prayer.

Crusade Prayer (21)

Thanksgiving to God the Father, for the salvation of mankind

“We praise You and thank You, O Holy God, the Almighty Creator of mankind, for the Love and Compassion You have for humanity.

We thank You, for the Gift of Salvation You bestow on Your poor children.

We beg You, O Lord, to save those who follow the evil one and that their hearts will be opened to the Truth of their Eternal Life.

Amen.”

Rejoice, children, for this great Gift. But, you have still much work to do to help souls, as many of your brothers and sister will remain stubbornly opposed to the Truth of My Holy Word.

Your beloved Jesus

Saviour of all Mankind

321. Добрі новини – Бог, Мій Предвічний Отець, схвалив порятунок більшої частини людства

Вівторок, 24 січня 2012 р. Божого, 16:55

Моя ніжно улюблена дочко, це Я, твій Ісус, який приходить до тебе сьогодні, щоб передати тобі добрі новини для світу.

Завдяки тому, що багато Моїх вибраних душ на землі пожертвували велику кількість молитов та терпінь, набагато більше Божих дітей тепер можуть бути врятовані.

Якщо б ви зрозуміли силу жертви і молитви, діти, ви б ніколи не переставали молитися.

Бог, Мій Предвічний Отець, схвалив порятунок більшої частини людства. Це означає, що під час Попередження багато навернуться, а ті, які не навернуться, можуть бути врятованими завдяки силі молитви.

Це не означає, що всі будуть врятовані. На жаль, це не так. Ті зачерствілі люди, які, насамперед, вірні сатані і злим сектам під його контролем у світі, не захочуть врятуватися.

Замість цього, вони виберуть інший рай. Рай, у який вони вірять, існує поза тим, який обіцяв людству Мій Отець.

Цей фальшивий рай, у який вірять сатанинські послідовники звіра, не існує.

Сатана створив його в свідомості своїх учнів і він є просто ілюзією. Так багато їм обіцяно.

Темні душі вірять в інший всесвіт, інше буття, в якому Бога не існує. Вони вірять в інші форми життя, інших істот і мирну систему, та все це засновано на брехні.

Ніщо з того не є реальним, діти. Цього не існує і не може існувати, бо це не було створене Моїм Отцем.

 Бог, Всемогутній Отець, створив цілий Всесвіт – зірки, планети і землю, а також увесь простір між ними.

Моліться за тих, які дотримуються тих культів.

Моліться, щоб більше ніхто з Моїх дітей, які страждають від болю, не шукали собі таких духовних речей, які не походять від Бога.

Моліться, дякуючи за цей особливий Дар, який Бог Отець надає зараз людству в цій Молитві Хрестового Походу:

Молитва Хрестового Походу [21]

Подяка Богу Отцю за спасіння людства

Ми славимо Тебе і дякуємо Тобі, о Святий Боже, Всемогутній Творче людства, за Любов і Співчуття, які Ти маєш до людського роду.

Ми дякуємо Тобі за Дар Спасіння, який Ти надаєш Своїм бідним дітям.

Ми благаємо Тебе, Господи, про порятунок тих, які йдуть за злим духом і щоб їхні серця відкрилися на Правду про їхнє Вічне Життя.

Амінь.

Радійте, діти, цьому великому Дару. Але ви ще маєте зробити багато праці, щоб допомогти душам, оскільки багато ваших братів і сестер вперто будуть продовжувати опиратися Правді Мого Святого Слова.

Ваш улюблений Ісус

Спаситель всього людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •