Hear my urgent plea to pray for the souls of atheists

Monday, January 23rd, 2012 @ 15:20

My dearly beloved daughter, the world is about to change beyond recognition.

For My time is almost here now.

I urge all those believers in Me, their Divine Saviour, and My Eternal Father, to stop what you are doing and listen.

Whether or not you believe in these, My Messages to the world for these times, hear now My urgent plea.

Pray, pray and pray with all the love you hold in your heart for Me, for the souls of atheists.

Many will die during The Warning.

Many will not get a chance to repent in time.

I urge you to offer up all your suffering and prayers for those souls so that I can save them from the fires of Hell.

Pray for those who will not turn back to Me, even when the Truth is presented to them. Pray also for those who will find the Purgatory on Earth, the penance, which will be accepted by them with good heart, to be very difficult. Many will find it very painful. Pray that they receive the strength they need to persevere.

Go, children, and do everything I have asked of you, for there is little time left.

I love you. Remember there is nothing to fear, if you love Me.

Just pray for those who reject Me, now today, and those will turn their backs on the Truth.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

320. Почуйте Моє термінове прохання про молитву за душі атеїстів

Понеділок, 23 січня 2012 р. Божого, 15:20

Моя ніжно улюблена дочко, світ скоро зміниться до невпізнання. Оскільки Мій час вже майже надійшов.

Я закликаю всіх тих, які вірять в Мене, свого Божественного Спасителя і Мого Предвічного Отця, припинити будь-яку працю і послухати Мене.

Чи вірите ви, чи ні, в ці Мої Послання до світу для цих часів, вислухайте зараз Моє термінове прохання.

Моліться, моліться, моліться за душі атеїстів, з усією любов’ю, яку ви маєте у своїх серцях до Мене.

Багато помруть під час Попередження.

Багато хто не отримає шансу вчасно покаятися.

Я закликаю вас пожертвувати всі ваші страждання і молитви за ці душі, щоб Я міг врятувати їх від пекельного вогню.

Моліться за тих, які не повернуться до Мене навіть тоді, коли їм буде представлена Правда. Моліться також за тих, для яких Чистилище на землі – покута, яку вони приймуть з добрим серцем, буде дуже важкою. Для багатьох вона буде дуже болючою. Моліться, щоб вони отримали силу, якої будуть потребувати, щоб вистояти. Ідіть, діти, і робіть все, про що Я вас попросив, бо у вас залишилось обмаль часу.

Я люблю вас. Пам’ятайте, що вам немає чого боятися, якщо ви любите Мене.

Просто моліться за тих, які відкидають Мене сьогодні і за тих, які відвернуться від Правди.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •