Antichrist, who is hidden in the wings, will soon appear in the world

Thursday, January 19th, 2012 @ 20:30

My dearly beloved daughter, rise now with strength in order to continue to proclaim My most Holy Word.

To those, who listen and believe in My Most Holy Word, great Graces can be obtained through the recital of My Crusade Prayers.

The Purgatory on Earth, soon to be experienced by souls who show true remorse for their sins, after The Warning, will be difficult.

This penance is important children. Do not fight it. Accept it.

To those who believe in Me, you must listen now. You will grow in numbers, after My Great Mercy is shown to the world, and your voices will echo from the wilderness.

It will be through your strength and fighting spirit, that My Church will be able to survive the persecution.

You, children, have nothing to fear when you walk humbly by My Side.

Your humble obedience is essential if you are to be given the Graces, in order to stay strong, to keep your nerve and fight in My Army, against the antichrist.

He, My children, is hidden in the wings, but will soon appear before the world.

He has no shame and will boast of his humanitarian efforts. Many will fall for his charm, while he will appeal to their goodness of heart. Here is the Crusade of Prayer to help stop the antichrist from destroying My children:

Crusade of Prayer (20)

Stop the antichrist from destroying the world

“O God the Father, in the Name of Your precious Son, I call on You to prevent the antichrist from ensnaring the souls of Your children.

I beg You, Almighty Father, to stop him from inflicting terror on Your children.

I beg You to stop him from contaminating Your Creation and ask You to have Mercy on those poor souls who will be powerless against him.

Hear my prayer, dear Father, and save all Your children from this terrible evil.

Amen.”

Your beloved Jesus Christ

317. Антихрист, який прихований за кулісами, незабаром постане перед світом

Четвер, 19 січня 2012 р. Божого, 20:30

Моя ніжно улюблена дочко, зростай зараз у силі, щоб продовжувати проголошувати Моє Найсвятіше Слово.

Ті, які слухають Моє Найсвятіше Слово і вірять в Нього, можуть отримати великі Благодаті через відмовляння Моїх Молитов Хрестового Походу.

Чистилище на землі, яке пройдуть усі ті, які після Попередження щиро розкаються у своїх гріхах, буде важким.

Це покаяння є важливим, діти. Тому не противтеся йому. Прийміть його.

Ви, які вірите в Мене, послухайте Мене зараз: ваше число буде зростати після того, як Моє Велике Милосердя буде виявлено і ваші голоси лунатимуть ехом з пустелі.

Саме завдяки вашій силі і бойовому духу Моя Церква буде в змозі пережити гоніння. Вам, діти, немає чого боятися, коли ви йдете смиренно поруч зі Мною.

Ваш покірний послух має важливе значення, якщо ви хочете отримати Благодаті для того, щоб залишатися сильними, зберігати спокій і боротися в Моїй Армії проти антихриста.

Він, Мої діти, прихований за кулісами, але незабаром постане перед світом. У нього немає сорому і він буде хвалитися своєю гуманітарною діяльністю. Багато схиляться перед його привабливістю, коли він апелюватиме до доброти їхніх сердець. Ця Молитва Хрестового Походу дана для того, щоб зупинити антихриста від знищення Божих дітей.

Молитва Хрестового Походу [20]

Зупини антихриста від зруйнування світу

О Боже Отче, в Ім’я Твого Найдорожчого Сина, я закликаю Тебе перешкодити антихристу заманювати в пастку душі Твоїх дітей.

Я благаю Тебе, Всемогутній Отче, зупинити його від заподіяння терору Твоїм дітям.

Я благаю Тебе зупинити його від зараження Твого створіння і прошу Тебе помилувати ті бідні душі, які будуть безсилими проти нього.

Почуй мою молитву, дорогий Отче, і врятуй всіх Своїх дітей від цього страшного зла.

Амінь.

Ваш улюблений Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •