Mother of Salvation: Wicked plan, within the Vatican, to destroy the Catholic Church

Wednesday, January 18th, 2012 @ 09:50

My child, perseverance is needed by all God’s children, during this time of apostasy in the world.

So few believe in their Divine Creator, my Father, God the Most High.

They will see the Truth shortly, but many will still argue that there is no God. Much prayer is needed now, children.

Pope Benedict XVI is being plotted against, within his own corridors, by an evil sect.

This sect is known to exist among those sacred servants within the Vatican, yet they are powerless against this evil group, which has infiltrated the Catholic Church for centuries.

They are responsible for twisting the Truth of my Son’s Teachings. So little is known about them or their vile works.

They have driven the True Doctrine from the Catholic Church and, in its place a lukewarm, watered down version has been force-fed to Catholics over the last forty years.

So much confusion has been spread by this wicked, but, hidden sect, that my children have wandered away from the True Church.

Pray that they do not drive the pope away.

Pray that the false prophet will not take the Seat of the Holy Father so that he can spread lies.

Pray that those sacred servants in the Vatican are strong enough to withstand this evil plot, designed to destroy the Catholic Church.

They plan to replace the Holy Vicar, Pope Benedict XVI, with a dictator of lies. He will create a new church in league with the antichrist and his group, in order to deceive the world.

Sadly, many of my children will, in their allegiance to the Catholic faith, follow blindly this new false doctrine, like lambs to the slaughter.

Wake up, children, to the Truth. This wicked plan has changed the fundamental authenticity of the Catholic Doctrine over the years.

You insult my Son when you receive the Holy Eucharist in the hand.

This was their doing.

You insult my Son when you do not seek the regular Sacraments. Yet, those whom you rely on for these do not ensure your spiritual well-being, because they do not make the Sacraments available to all.

My child, a great evil, hidden for centuries in the corridors of the Holy See, will shortly emerge for the world to see. Those of my children, who are covered with the Holy Spirit, will see the Truth, when the wicked lie is presented to the world.

Others will follow blindly down a dark alley. Great division will emerge within the ranks of priests, bishops, archbishops and cardinals, one side against the other.

Those true disciples will have to hide and preach privately or else be killed. So hidden will the True Church be, that the true faithful will have to bind together, in order to practice their allegiance to my Eternal Father.

The Earth will shake in every corner, caused by the Wrath of my heavenly Father, against this travesty.

My child, they cannot win. It will be by the faith and courage of the remnants of the Christian Faith, that will result in these wicked imposters being destroyed forever.

Await now and prepare for the Catholic Church to announce these changes.

Then you will know the Truth of what I tell you.

Pray, pray, pray for Pope Benedict and his true disciples.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

316. Матір Спасіння: Нечестивий план всередині Ватикану по знищенню Католицької Церкви

Середа, 18 січня 2012 р. Божого, 9:50

Моя дитино, всі Божі діти потребують витривалості в цей час відступництва у світі.

Так мало хто вірить в свого Божественного Творця, Мого Отця, Бога Всевишнього.

Незабаром вони побачать Правду, але багато і надалі стверджуватимуть, що Бога немає. Зараз необхідно багато молитов, діти.

Диявольська секта організовує змову проти папи Бенедикта XVI в його власних коридорах.

Висвячені слуги з Ватикану знають про існування цієї секти, але вони безсилі проти цієї злої групи, яка проникала до Католицької Церкви впродовж століть.

Вони несуть відповідальність за перекручування Правди Вчення Мого Сина. Так мало відомо про них або про їхні мерзенні справи. Вони витісняють Правдиву Доктрину з Католицької Церкви і на її місце впродовж останніх сорока років насильно втискають католикам літеплу, розбавлену версію.

Так багато плутанини було поширено цією злою прихованою сектою, через що Мої діти відходять від правдивої Церкви.

Моліться, щоб вони не усунули папу [Бенедикта XIV].

Моліться, щоб лжепророк не зайняв місце Святішого Отця, щоб мати змогу поширювати брехню.

Моліться, щоб ті висвячені слуги у Ватикані були досить сильними, щоб протистояти цій злій змові, яка спланована для знищення Католицької Церкви.

Вони планують замінити Святого Вікарія, папу Бенедикта XVI, на диктатора брехні. Він створить нову церкву в союзі з антихристом і його групою з метою обдурити світ.

На жаль, багато Моїх дітей через свою відданість Католицькій вірі, будуть сліпо іти слідом за цим новим лжевченням, як ягнята на заріз.

Пробудіться, діти, до Правди. Цей злий план роками змінював фундаментальну достовірність Католицької доктрини.

Ви ображаєте Мого Сина, коли отримуєте Пресвяту Євхаристію на руки. Це було їхньою роботою.

Ви ображаєте Мого Сина, коли не прагнете регулярно приступати до Таїнств. І все ж ті, на кого ви покладаєтеся в цих речах, не забезпечують вашого духовного благополуччя, тому що вони не роблять Таїнства доступними для всіх.

Моя дитино, велике зло, яке приховувалось протягом століть в коридорах Апостольського Престолу, невдовзі буде виявлено і світ це побачить.

Ті Мої діти, які огорнуті Святим Духом, побачать Правду, коли та нечестива брехня буде представлена світу.

Інші будуть сліпо іти темною стежкою.

Виникне великий поділ в рядах священиків, єпископів, архієпископів і кардиналів. Одна сторона проти іншої.

Тим правдивим учням доведеться переховуватися і неофіційно проповідувати, інакше вони будуть вбиті.

Правдива Церква буде такою прихованою, що правдиві віруючі повинні будуть об’єднуватися, щоб практикувати свою вірність Моєму Предвічному Отцю.

Землю буде трясти в кожному куточку через гнів Мого Небесного Отця супроти цієї пародії.

Моя дитино, вони не зможуть перемогти.

Саме віра і мужність залишку християн призведе до того, що ці нечестиві самозванці будуть знищені назавжди.

Очікуйте тепер і підготуйтеся до оголошення цих змін в Католицькій Церкві.

Тоді пізнаєте Правду про те, що Я вам говорю.

Моліться, моліться, моліться за папу Бенедикта і за його правдивих учнів.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •