Scientists will publicly deny this Miracle has taken place

Friday, January 13th, 2012 @ 21:35

My dearest beloved daughter, My Divine Mercy will be finally realised and understood at last.

My Rays of Mercy, which will commence with the pink skies, will flood the Earth to save mankind.

Not one person will be excluded. Presidents, kings, queens, princes, paupers, celebrities, beggars, thieves, murderers, atheists and believers in God the Father and Me, His beloved Son, will all be touched by My Gift.

The arrogant will fall in humility when they see their grievous sins, as they appear before My Eyes.

The wicked will see the Light of My Divine Existence and will have to make a choice. They will accept My Love and Mercy or they will slap Me in the Face. Either way, all of God’s children will see My Rays of Mercy and will find it hard to ignore this Miracle.

I urge all of you to pray that My Mercy will be welcomed and accepted, like a hungry man who grasps the bread of life. Without this bread he will die.

There are only two paths. Come with Me, your Divine Saviour, or face the fires of Hell.

I Am ever Merciful, but there will be so little time for you to show remorse after The Warning.

Many scientists and those in Satan’s army, will be used to publicly deny that this Great Miracle will have taken place. Pray for them, so that this deceit does not seduce those lukewarm souls who may be tempted to turn their backs on Me, yet again.

Prepare, children. Remember this Intervention from Heaven is the only way I can save most of humanity.

Were I not to pour out My Mercy over the whole world, very few souls could enter My New Paradise on Earth.

I love you all and welcome you into the Bosom of My Love and Mercy.

Have no fear, your souls will be flooded with My Holy Spirit. For believers, this will make you even stronger in your love for Me and then you will join in My Army to convert those who need more time to turn to Me.

Your Saviour and King of Mercy

Jesus Christ

313. Вчені будуть публічно заперечувати, що це Чудо відбулося

П’ятниця, 13 січня 2012 р. Божого, 21:35

Моя найдорожча, улюблена дочко, Моє Боже Милосердя буде нарешті остаточно сповнене і усвідомлене.

Промені Мого Милосердя, які з’являться в рожевому небі, огорнуть землю, щоб спасти людство.

Жодна особа не буде виключена. Президенти, королі, королеви, принци, жебраки, знаменитості, вбогі, злодії, вбивці, атеїсти і віруючі в Бога Отця і в Мене, Його улюбленого Сина – всі будуть заторкнуті Моїм Даром.

Зарозумілі впадуть у смиренні, коли побачать свої важкі гріхи такими, якими вони є в Моїх Очах.

Нечестиві побачать Світло Мого Божественного Існування і повинні будуть зробити вибір. Вони або приймуть Мою Любов і Милосердя, або вдарять Мене по Обличчю. У будь-якому випадку, всі Божі діти побачать Промені Мого Милосердя і їм буде важко проігнорувати це Чудо.

Я закликаю всіх вас молитися, щоб Моє Милосердя віталося і приймалося подібно до того, як голодна людина хапає хліб життя. Без цього хліба вона помре.

Є тільки два шляхи. Або підете зі Мною, вашим Божественним Спасителем, або зустрінетесь з вогнем Пекла.

Я Є завжди Милосердним, але ви будете мати дуже мало часу, щоб розкаятись після Попередження.

Багато вчених і тих, які є в армії сатани, будуть використані, щоб привселюдно заперечити, що це Велике Чудо відбулося. Моліться за них, щоб цей обман не звів ті літеплі душі, які можуть бути ще раз спокушені відвернутися від Мене.

Приготуйтеся діти. Запам’ятайте, що це Втручання з Небес є єдиним способом, яким Я можу врятувати більшість людства.

Якби Я не вилив Моє Милосердя на увесь світ, то дуже мало душ могли б увійти до Мого Нового Раю на землі.

Я люблю вас усіх і запрошую вас в Лоно Моєї Любові і Милосердя.

Не бійтеся, ваші душі будуть наповнені Моїм Святим Духом. Віруючі, це навіть зміцнить вас у вашій любові до Мене і тоді ви приєднаєтеся до Моєї Армії, щоб навертати тих, які потребують більше часу, щоб звернутися до Мене.

Ваш Спаситель і Цар Милосердя

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •