Mother of Salvation: My child, peace will reign on Earth soon

Friday, January 13th, 2012 @ 20:15

My child, peace will reign on Earth soon.

There will be turbulence and strife, but it is necessary in order to weed out the final wickedness on Earth.

My Father’s Hand will fall swiftly on those who ignore my Son’s Mercy. He will not tolerate their disobedience once the Truth has been revealed to them.

Those who turn their backs on my Son, after The Warning, will be accorded a certain period of time in which to show remorse for their sins, but, this will not last long. Pray for those souls whose obstinateness will be their downfall.

My child, the changes are already underway and much will happen quicklyWatch the skies, children, for the first signs of my Son’s Mercy. For those with humble and contrite hearts have no fear because this is the time you have been waiting for.

Those souls, who do not recognise my Son’s Existence, will be surprised and sorrowful when the Truth is finally presented to them.

Those tormented souls who have pledged allegiance to the evil one will be overwhelmed with grief, while others will hide from the Truth, because they will not be able to withstand the Light.

Pray that all such souls, through the prayers of others, can and will be redeemed, in the Eyes of my Precious Son.

Conversion will avert chastisement and ease the wicked plans underway by the antichrist to destroy humanity.

Pray that the battle between Heaven and the evil one will result in that all of God’s children can be saved and spared from the fires of Hell.

Your beloved Mother

Queen of the Roses

Mother of Salvation

312. Матір Спасіння: Моя дитино, невдовзі на землі запанує мир

П’ятниця, 13 січня 2012 р. Божого, 20:15

Моя дитино, невдовзі на землі запанує мир.

Буде безлад і боротьба, але це необхідно для того, щоб відсіяти остаточне зло на землі.

Рука Мого Отця швидко впаде на тих, які ігнорують Милосердя Мого Сина. Він не терпітиме їхньої непокори, оскільки їм буде об’явлено Правду.

Тим, які відвернуться від Мого Сина, буде надано певний відрізок часу після Попередження, в якому буде можливість покаятися за свої гріхи, але це не триватиме довго. Моліться за ті душі, впертість яких буде їхнім упадком.

Моя дитино, зміни вже реалізуються і багато чого швидко відбудеться. Спостерігайте за небесами, діти, за першими ознаками Милосердя Мого Сина. Ті, які мають смиренні і розкаяні серця, не бійтеся, тому що це той час, на який ви очікували.

Ті душі, які не розпізнають Існування Мого Сина, будуть здивовані і засмучені, коли Правда, нарешті, буде їм представлена. Ті замучені душі, які присягнули на вірність злому духу, будуть приголомшені горем, в той час як інші будуть ховатися від Правди, бо вони не будуть в стані витримати Світла.

Моліться, щоб всі ці душі через молитви інших могли спокутувати і спокутували свої гріхи в Очах Мого дорогого Сина.

Навернення віддалить покарання і послабить реалізацію злих планів антихриста по знищенню людства. Моліться, щоб битва між Небом і злим духом призвела до того, щоб всі Божі діти могли бути врятовані і захоронені від пекельного вогню.

Ваша улюблена Мати

Цариця Троянд

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •