Pray for souls in mortal sin, who may not get the chance to seek redemption

Thursday, January 12th, 2012 @ 15:30

My dearest beloved daughter, there is a need for everyone to pray with all their hearts now, for the souls who may not survive the shock when they witness The Warning and My Great Mercy.

Some of these poor souls in mortal sin may not get the chance to seek redemption, so please ensure that your prayers are offered up for such souls.

Prayer is urgently needed for those souls in darkness. So intent are they in their wickedness to destroy humanity, through monetary and other controls, that they will find The Warning to be a terrible shock.

I need them to be given the chance to repent, but many will resist Me. Please pray for these tortured souls.

Finally I would like to ask all My followers to recite the Divine Mercy at every opportunity as the times gets closer now for My Great Warning.

To all those believers who refuse to accept that it is I, Jesus Christ, their Saviour speaking to them through these Messages, hear Me now.

Do not be like those poor souls, who lived in the time of Noah, when he was sneered at.

Open your minds and give generously of your time in prayer. That is all I ask of you at this time. You, My children, will cry tears of remorse when you realise your mistake. And yes, I will forgive you even though you have hurt Me deeply.

Your insults wound Me.

Your taunts are like a knife twisting Me inside out because you think that you know Me, but, you don’t.

Your minds are closed to My True Voice, which is like a cry in the wilderness.

Your loftiness offends Me.

You must accept that the way is now being planned for My Second Coming.

You may not listen to Me now, as I plead with you to pray for souls who will be lost to Me. But, you will when this is proven to you, after this Great Event.

For then I will expect you to follow Me and form the remnants of My Church. It will be then that we will all unite to pick up the pieces left, as we walk towards My New Paradise.

Your beloved Jesus Christ

Saviour and Redeemer of all Mankind

 

310. Моліться за душі, які перебувають у смертному гріху і можуть не отримати можливості шукати спокутування своїх провин

Четвер, 12 січня 2012 р. Божого, 15:30

Моя найдорожча, улюблена дочко, зараз необхідно з усього серця молитися за душі, які можуть не пережити шоку, коли вони стануть свідками Попередження і Мого Великого Милосердя.

Деякі з цих бідних душ перебувають у смертному гріху і можуть не отримати можливості шукати спокутування своїх провин, тому прошу, постановіть, щоб ваші молитви були пожертвувані за такі душі.

Є гостра потреба молитись за душі, які перебувають у темряві. Вони мають намір у своїй злобі знищити людство через фінансовий та інший контроль, тому для них Попередження стане страшним потрясінням.

Я повинен дати їм шанс навернутися, але багато чинитимуть Мені опір. Прошу, моліться за ці замучені душі.

І врешті, Я б хотів попросити всіх Моїх послідовників відмовляти при кожній можливості Вервицю до Божого Милосердя, оскільки наближається час Мого Великого Попередження.

Всі ті віруючі, які відмовляються визнати, що це Я, Ісус Христос, їхній Спаситель, промовляю до них через ці Послання, прошу, послухайте Мене зараз. Не будьте такими, як ті бідні душі, які жили за часів Ноя і над ним насміхалися. Відкрийте свій розум і зосередьтеся на молитві. Це все, про що Я прошу вас у цей час.

Ви, діти Мої, будете проливати сльози каяття, коли зрозумієте свою помилку. І все ж Я пробачу вас, навіть якщо ви Мене глибоко образили.

Ваші образи ранять Мене.

Ваші глузування схожі на ніж, який пронизує Мене наскрізь, оскільки ви думаєте, що знаєте Мене, але так не є.

Ваш розум є закритий на Мій правдивий Голос, який подібний до волання у пустелі.

Ваша зарозумілість ображає Мене.

Ви маєте прийняти, що зараз готується шлях до Мого Другого Пришестя.

Ви можете не слухати Мене зараз, коли Я благаю вас про молитву за душі, які будуть втрачені для Мене. Але ви будете слухати, коли це буде доведено вам після цієї Великої Події.

Бо тоді Я вже очікуватиму від вас, що ви підете за Мною і сформуєте Залишок Моєї Церкви. Тоді ми всі об’єднаємось, щоб зібрати те, що залишилось, коли будемо йти до Мого Нового Раю.

Ваш улюблений Ісус Христос

Спаситель і Відкупитель всього людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •