My Pain and Suffering today

Wednesday, December 22nd, 2010 @ 02:40

My daughter, I have been suffering terribly for the sins of mankind and the cruel rejection of My Existence, which is so common now, in the world, that the number of believers who turn their back on Me has risen to extraordinary proportions.

The pain, suffering and agony is ever more pronounced, as the world celebrates Christmas. I know in My Heart, that while this is the most important Christian Feast, My Teachings are not being proclaimed in the way they should.

My beloved daughter, you must persevere in your own sufferings, both of the mind and the soul. They will bring you closer to My Sacred Heart, only then, when you endure these trials of suffering, will you become in union with Me.

My daughter, pray, pray, pray that other souls will relieve the agony I endure. Oh if only I could save souls quickly and embrace them in My loving Arms, My Heart would mend. But, many souls will not turn back to Me. You must work hard to convince them of the Truth, My daughter. Never, ever give up.

You have been full of doubts, but I know that deep within your heart you realise that these Messages of Mercy, for the salvation of souls, are truly coming from Me and My Eternal Father.

Persevere, accept suffering, be humble, patient and act with dignity, when challenged in My Name.

Go now with renewed vigour, love and strength, to win back the souls of My beloved children.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

31. Мій біль і страждання сьогодні

середа, 22 грудня 2010 р., 02:40

Моя дочко, Я жахливо страждаю за гріхи людства і від жорстокого відкинення Мого Існування, які настільки поширені зараз у світі, що число віруючих, які відвернулися від Мене, зросло до неймовірних розмірів.

Біль, страждання і агонія як ніколи раніше виражені, коли світ святкує Різдво. Я знаю в Своєму Серці, що хоч це найважливіше християнське свято, Моє Вчення не проголошується так, як повинно.

Моя улюблена дочко, ти повинна проявляти наполегливість в своїх власних стражданнях як розуму, так і душі. Вони наблизять тебе до Мого Пресвятого Серця; тільки тоді, коли ти будеш терпіти ці випробування через страждання, ти станеш перебувати в єдності зі Мною.

Моя дочко, молися, молися, молися, щоб інші душі полегшили агонію, яку Я терплю. О, якби Я міг швидко врятувати душі і прийняти їх в Свої люблячі Обійми, Моє Серце зцілилося б. Але багато душ не повернуться до Мене. Ти повинна наполегливо працювати, щоб переконати їх в Істині, Моя дочко. Ніколи, ніколи не здавайся.

Ти була сповнена сумнівів, але Я знаю, що глибоко в своєму серці ти усвідомлюєш, що ці Послання Милосердя для спасіння душ дійсно походять від Мене і від Мого Предвічного Отця.

Проявляй наполегливість, приймай страждання, будь смиренною, терпеливою і дій з гідністю, коли тобі кидають виклик в Моє Ім’я.

Іди зараз з відновленою енергією, любов’ю і силою, щоб повернути душі Моїх улюблених дітей.

Твій люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •