Mother of Salvation: So many souls choose to ignore the signs I give

Tuesday, January 10th, 2012 @ 20:30

My child, you must tell the world of the importance of prayer at this time.

My children are suffering everywhere in every country.

It is important that all God’s children unite at this time in order for the darkness to be finally lifted from the Earth.

How I weep with sorrow when those souls choose to ignore my visitations to visionaries on Earth. So many choose to ignore the signs I give to ensure that faith can be restored.

So cold are their hearts, including those of priests and clergy, who are blind to the Truth, that much time has been wasted.

If they had only opened their hearts to the Messages I have given the world, then more souls would have been given the nourishment they needed.

These are the final days when my words of encouragement must be heeded.

Pray, pray, pray that my Son’s Voice will be heard in the way it was meant to be.

Did you not think, children, that He would not prepare mankind for His Great Mercy?

This, He now sets out to achieve, through the conversion of as many souls as possible.

His plans are complete with one exception. He needs more prayers for without such prayers souls will be lost to the deceiver.

My child, my Son will bring much needed relief to His beloved children soon.

In His Mercy, He will now also prepare the world for His Second Coming.

Pray that all those, who believe in my Son, will open their hearts to the Truth of His Holy Messages.

If they listen and follow His instructions all will be well.

If they ignore The Warning, given to them out of Pure Love, they will deny others the chance of salvation.

I plead for the generosity of souls to pledge their allegiance to my beloved Son, by marching with Him towards the Glorious Reign in the New Paradise.

The messengers have been sent into the world for some time to help prepare the world for this Great Event.

The final stages are now in place.

Hear now the Voice of my Son as He speaks with you. Do not reject Him.

Your loving Mother

Queen of Heaven

Mother of Salvation

 

308. Матір Спасіння: Так багато душ вирішують ігнорувати знаки, які Я даю

Вівторок, 10 січня 2012 р. Божого, 20:30

Моя дитино, ти повинна повідомити світ про важливість молитви у цей час.

Мої діти страждають скрізь, в кожній країні.

Важливо, щоб усі Божі діти об’єдналися в цей час для того, щоб темрява на землі була остаточно розсіяна.

Як Я плачу з жалю, коли ті душі вирішують ігнорувати Мої відвідини візіонерів на землі. Так багато хто вирішує ігнорувати знаки, які Я даю для того, щоб віра могла бути відновленою.

Такими холодними є їхні серця, у тому числі священиків і духовенства, які сліпі до Правди, що було змарновано багато часу.

Якби вони тільки відкрили свої серця на Послання, які Я дала світові, тоді більше душ отримали б духовну поживу, якої так потребують.

Це є останні дні, в яких Мої слова заохочення повинні бути почутими.

Моліться, моліться, моліться, щоб Голос Мого Сина був почутий належним чином.

Як ви вважаєте, діти, чи не підготував би Він людство до Свого Великого Милосердя?

Він намагається зараз, через навернення, здобути стільки душ, скільки можливо.

Його плани є завершені, за одним винятком. Він потребує більше молитов, бо без тих молитов душі будуть втрачені на користь шахрая.

Моя дитино, невдовзі Мій Син принесе вкрай необхідне полегшення Своїм улюбленим дітям.

В Своєму Милосерді Він зараз також підготує світ до Свого Другого Пришестя.

Моліться, щоб усі ті, які вірять у Мого Сина, відкрили свої серця на Правду Його Святих Послань.

Якщо вони будуть слухати і дотримуватись Його вказівок, то все буде добре.

Якщо вони зігнорують Попередження, дане їм з Чистої Любові, тоді вони відмовлять іншим у шансі на спасіння.

Я благаю вас про щедрість душ, щоб присягнути на вірність Моєму улюбленому Синові, крокуючи з Ним до Славного Царювання в Новому Раю.

Посланці посилались у світ протягом певного часу, щоб допомогти підготувати світ до цієї Великої Події.

Зараз відбуваються заключні етапи.

Послухайте зараз Голосу Мого Сина, який промовляє до вас. Не відкидайте Його.

Ваша любляча Мати

Цариця Небесна

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •