After The Global Confession I will prepare for My Second Coming

Monday, January 9th, 2012 @ 08:10

My dearest beloved daughter, the times are moving swiftly and The Warning will herald the preparation for My Second Coming.

After the Global Confession, when most of humanity will be given special Graces and blessings, I will prepare the way for My Second Coming.

Mankind must accept that the time for this Great Event is almost upon them. Waste no time in preparing your souls and those of your family for My Glorious Return.

My Second Coming will bring to an end the torment you have endured for thousands of years on Earth.

So great is this Glorious Event that no man will fail to gasp in wonder and astonishment as I appear in the skies.

You, of this generation, have been chosen to benefit from this journey with Me into My New Paradise, during the Era of Peace, over which I will Reign.

No one must be excluded. Not one soul must be allowed to fall through the net. It is My greatest desire to bring you all with Me into My Kingdom.

This is the glory which mankind has waited for since My death on the Cross.

For those of you who turn a blind eye to My pleas, I urge you to begin preparing now.

My time is drawing close. I have now sent My final messenger into the world to help you prepare your souls. This has been prophesised.

Do not ignore My Warning, because if you do, you are not awake and you will fail to prepare adequately.

I will impart many Messages from now on, so that the world is ready to accept Me, as their Ruler.

Your beloved Jesus

Redeemer of all Mankind

 

307. Після Глобальної Сповіді Я розпочну підготовку до Мого Другого Пришестя

Понеділок, 9 січня 2012 р. Божого, 8:10

Моя найдорожча, улюблена дочко, час минає швидко і Попередження сповістить приготування до Мого Другого Пришестя.

Після Глобальної Сповіді, коли більшість людства отримає особливі Ласки і благоловення, Я приготую дорогу до Мого Другого Пришестя.

Людство повинно прийняти, що час для цієї Великої Події вже майже надійшов. Не марнуйте часу, готуйте власні душі і душі близьких вам людей до Мого Славного Повернення.

Моє Друге Пришестя принесе кінець стражданням, які ви були змушені терпіти на землі протягом тисячоліть.

Такою великою буде ця Славна Подія, що не буде жодної людини, якій не би не перехопило подих від подиву та захоплення, коли Я з’явлюся в небі.

Ви є тим поколінням, яке було вибране, щоб скористатися з цієї подорожі зі Мною до Нового Раю, над яким Я буду царювати під час Ери Миру.

Ніхто не повинен бути виключений. Жодна душа не повинна випасти із сіті. Моїм найбільшим бажанням є привести усіх вас зі Мною до Мого Царства.

Це та Слава, на яку людство очікувало з часу Моєї Смерті на Хресті.

Тих з вас, які заплющують очі на Мої прохання, Я закликаю розпочати підготовку вже зараз.

Мій час наближається. Я зараз послав у світ Мого останнього посланця, щоб допомогти вам підготувати свої душі.

Це було передбачено. Не ігноруйте Мого Попередження, бо якщо ви так зробите, то не прокинетесь і не зможете належним чином підготуватися.

Відтепер Я буду передавати багато Послань, щоб світ був готовим прийняти Мене як свого Правителя.

Ваш улюблений Ісус

Відкупитель всього людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •