Jesus calls to children all over the world

Sunday, January 8th, 2012 @ 15:30

My dearest beloved daughter, I call out today to all children over the age of seven and to every single child of Mine in the world. You, My little children, are like jewels in My Eyes. You bring Me such tender love and I delight in your company. Know that I love you very much. Some of you know Me already and that is good.

I invite you to chat with Me more, in your own words, as a friend. Never feel you must learn or recite prayers, which you may find difficult. Instead, come to Me and share all of your thoughts, fears, news or problems. I Am always at your side even when you ignore Me. I Am always hopeful.

To those poor young people, whose lives are filled with falsities or who are involved with drink or drugs, you must know this. Although you may feel emptiness inside, you must give Me your hand and I will grasp it. I will save you from drowning in a sea of confusion.

Many of you feel worthless and of no significance. You are so overwhelmed by those you idolize in the world of music and celebrity that you feel completely inadequate. Never feel like this, my little children because, in My Eyes, you are very special. Each of you holds a unique place in My Heart. Allow Me to take you on a journey to a wonderful new future.

I will, shortly, introduce a new, wonderful Era of Peace and Glory on Earth.

You must keep strong. Never give up when you feel down. Never despair when you feel worthless.

You, remember, were born for a reason. No matter what your circumstances are, the reason for your birth is this. You were born to join with Me as part of My New Glorious Kingdom.

I know it is hard for you to hear My Voice as there are so many false gods trying to get your attention.

My Promise to you is this. Live your life in hope and love for Me, your Jesus, and I will give you the Gift of Paradise. This Paradise is what is waiting for you if you would only ask Me to help you on your journey towards Me.

I Am the love that is missing from your life.

I Am the peace you look for.

I Am the help you need to feel love in your heart again.

I Am Love.

I Am the Light.

Without Me you will remain in darkness.

I love you no matter how you may hurt Me or offend Me.

Say this little prayer and I will come running to you immediately.

“Jesus, if you can hear me, then listen to my call for help.

Please help me deal with those who cause me pain.

Help me to stop envy taking over my life and to stop me wishing for things I cannot have.

Instead open my heart to You, dear Jesus.

Help me to feel real love – Your Love and to feel true peace in my heart.

Amen.”

Rejoice, My children, because I now speak to your heart from the Heavens.

I Am Real. I Exist. I love you and I will never give up My fight to save you so that I can take you, your family and friends to the New Paradise on Earth.

This Paradise was created for Adam and Eve and will now return to Earth.

I want you to be part of this new glorious life, which is beyond your dreams.

I bless you now.

Your beloved Friend

Jesus

 

306. Заклик Ісуса до дітей усього світу

Неділя, 8 січня 2012 р. Божого, 15:30

Моя найдорожча, улюблена дочко, Я звертаюся сьогодні до всіх дітей віком старших семи років і до кожної Моєї дитини в світі. Ви, Мої малі діти, в Моїх Очах є подібні до коштовного каміння. Ви приносите Мені таку ніжну любов і Я почуваюся задоволеним у вашому товаристві. Знайте, що Я вас дуже люблю. Деякі з вас вже знають Мене і це добре.

Я запрошую вас більше спілкуватися зі Мною своїми власними словами, як приятелі. Ніколи не почувайтеся так, ніби вам потрібно вчити або читати молитви, які вам можуть здатися складними. Натомість прийдіть до Мене і поділіться всіма своїми думками, страхами, новинами чи проблемами. Я завжди є поруч з вами, навіть тоді, коли ви Мене ігноруєте. Я завжди є сповнений надії.

Ви, бідні молоді люди, чиє життя наповнене фальшем або які є втягнуті у випивку чи наркотики, повинні знати наступне. Хоч ви можете відчувати внутрішню пустку, ви повинні дати Мені свою руку, а Я вхоплю її. Я врятую вас від потопання у морі замішання.

Багато з вас почуваються безвартісними і такими, які нічого не значать. Ви настільки пригнічені тими, кого обожнюєте у світі музики і знаменитостей, що відчуваєте себе цілковитими невдахами. Ніколи так не почувайтеся, Мої малі діти, бо в Моїх Очах ви є дуже особливими. Кожен з вас займає унікальне місце в Моєму Серці. Дозвольте Мені взяти вас у подорож до прекрасного нового майбутнього.

Невдовзі Я запроваджу нову чудову Еру Миру і Слави на землі.

Ви повинні залишатися сильними. Ніколи не здавайтеся, коли почуваєтеся пригніченими. Ніколи не впадайте у відчай, коли почуваєтеся безвартісними.

Пам’ятайте, що ви народилися по конкретній причині. Незважаючи на те, якими є ваші обставини, причина вашого народження полягає в наступному. Ви народилися, щоб приєднатися до Мене і стати частиною Мого Нового Славного Царства.

Я знаю, як важко вам почути Мій Голос, бо у вашому світі так багато фальшивих богів, які намагаються привернути вашу увагу.

Моя Обітниця є наступною. Проживайте своє життя в надії і в любові до Мене, вашого Ісуса, і Я надам вам Дар Раю. Цей Рай чекає на вас, якщо ви тільки попросите Мене допомогти вам у вашій подорожі до Мене.

Я Є Любов, якої вам бракує у вашому житті.

Я Є Мир, якого ви шукаєте.

Я Є Допомога, якої ви потребуєте, щоб знову відчути любов у своїх серцях.

Я Є Любов.

Я Є Світло.

Без Мене ви залишитеся в темряві.

Я люблю вас, незважаючи на те, як ви можете скривдити або образити Мене.

Промовте цю коротку молитву і Я негайно поспішу до вас.

Відкрий мені очі

[Молитва для молоді]

Ісусе, якщо Ти чуєш мене, вислухай мій заклик про допомогу.

Прошу, допоможи мені зарадити собі з тими, які завдають мені біль.

Допоможи мені позбутися заздрості, яка заволоділа моїм життям і зупини мене від бажання речей, яких я не можу мати.

Натомість відкрий моє серце для Тебе, дорогий Ісусе.

Допоможи мені відчути справжню любов – Твою любов і відчути правдивий мир у моєму серці.

Амінь.

Радійте Мої діти, тому що Я зараз промовляю до ваших сердець з Неба.

Я Є реальний. Я Існую. Я люблю вас і ніколи не відмовлюся від боротьби за ваше спасіння, щоб могти взяти вас, ваші сім’ї та друзів до Нового Раю на землі.

Цей Рай був створений для Адама та Єви і зараз повернеться на землю.

Я хочу, щоб ви стали частиною цього нового славного життя, яке знаходиться поза межами ваших мрій.

Я благословляю вас.

Ваш улюблений Приятель

Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •