Judge and curse another in My Name and you spit in My Face

Saturday, January 7th, 2012 @ 15:40

My dearly beloved daughter, while My followers continue to fight amongst themselves as to the authenticity of these, My Holy Messages to the world, more and more souls continue to be separated from Me.

To those of you who claim to know Me, be assured that your love for Me must be proven.

It is not enough to say you love Me. You must love your neighbour first. How do you love your neighbour? By treating them with love and respect no matter how they offend you.

Woe to those of you who slander another in My Name. You are lost to Me. Without humility in your heart, you, when you judge and curse another in My Name, spit in My Face.

Remember you do not represent Me when you slander and show public hatred for others.

Yet many of those, who project themselves as holy apostles of Mine, fall into this trap, laid down for them by Satan, in order to trip them up.

Go away I say. Pray for forgiveness, far better that you spend more time in prayer for the salvation of your brothers and sisters.

Oh how I wish those followers, who say they come in My Name, would behave in the way I have taught them. How they hurt those poor souls who try their utmost to remain humble in My Eyes.

There is a great need for discernment with regard to these Holy Messages from My Divine Lips, the last such Messages of their kind, in these, the end times.

Never create your own opinion based on a flawed understanding of Who I Am and My Teachings.

I Am, above all, a God of Mercy first before I come as Judge.

I love all of you, but, I suffer the same pain today as that I experienced during My time in the Garden of Gethsemane. I will never rest until I save you from the evil one.

Any man who says that I do not suffer does not know Me. Any man who thinks he has been given authority to judge others in My Name, does not truly love Me. Instead, he loves himself and is stuffed with pride.

Any man who wags his finger at others, in order to bully them into believing in Me, has also misunderstood My Teachings of love, humility and patience.

Many well-meaning Christians believe that their role is to analyse and re-evaluate My Teachings. Yet much of their analysis is based on human and logical reasoning, which is of little substance in My Kingdom.

When I urge you to become little in My Eyes I mean as a child who does not question. I mean as a child who trusts completely in his father without fear in his heart.

Until you become little in My Eyes you are not fit to speak in My Name.

When you find the humility I seek out, only then can you help me to save souls.

Your Teacher

Redeemer of Mankind

Jesus Christ

 

304. Коли ви осуджуєте і проклинаєте інших в Моє Ім’я, то плюєте Мені в Обличчя

Субота, 7 січня 2012 р. Божого, 15:40

Моя ніжно улюблена дочко, в той час, коли Мої послідовники продовжують сперечатися між собою щодо правдивості цих Моїх святих Послань до світу, все більше і більше душ продовжують відокремлюватися від Мене.

Ви, які стверджуєте, що знаєте Мене, будьте певними, що ваша любов до Мене має бути доведена.

Недостатньо сказати, що ви любите Мене. Найперше маєте полюбити своїх ближніх. Як вам любити своїх ближніх? –
Ви маєте ставитись до них з любов’ю та повагою, незалежно від того, як вони вас ображають.

Горе тим з вас, які зводять наклеп на інших в Моє Ім’я. Ви є загубленими для Мене. Коли ви, через відсутність смирення в серці, осуджуєте і проклинаєте інших в Моє Ім’я, то плюєте Мені в Обличчя.

Пам’ятайте, що ви не представляєте Мене, коли обмовляєте і привселюдно виявляєте ненависть до інших.

Однак багато з тих, які виступають в якості Моїх святих апостолів, потрапляють у пастку, розставлену на них сатаною для того, щоб збити їх з пантелику.

Відійдіть, кажу вам. Моліться за прощення. Набагато краще буде, якщо ви присвятите більше часу для молитви за спасіння ваших братів і сестер.

О, як Я бажаю, щоб ті послідовники, які говорять, що приходять в Моє Ім’я, поводили себе так, як Я їх навчав. Як вони ранять ці бідні душі, які роблять все можливе, щоб залишатися покірними в Моїх Очах.

Існує велика потреба в розпізнанні цих Святих Послань, отриманих з Моїх Божественних Уст, останніх таких Послань в своєму роді в Кінці Часів.

Ніколи не створюйте власної точки зору на основі помилкового розуміння того, Ким Я Є і Мого Вчення. Передусім Я Є Богом Милосердя, перш ніж прийду, як Суддя.

Я люблю вас усіх, але сьогодні Я відчуваю той самий біль, який відчував під час Мого перебування в Гетсиманському Саду. Я ніколи не заспокоюся, аж поки не врятую вас від злого духа.

Будь-яка людина, яка говорить вам, що Я не страждаю, не знає Мене. Будь-яка людина, яка вважає, що вона отримала право судити інших в Моє Ім’я, не любить Мене по-справжньому. Натомість вона любить себе і переповнена гординею.

Будь-яка людина, яка погрожує пальцем іншим, щоб змусити їх повірити в Мене, також невірно розуміє Моє Вчення любові, покори і терпіння.

Багато християн, маючи добрі наміри, вважають, що їхня роль полягає у проведенні аналізу та переоцінки Мого Вчення. І все ж велика частина їхнього аналізу ґрунтується на людському і логічному мисленні, яке мало значить в Моєму Царстві.

Коли Я закликаю вас стати малими в Моїх Очах, то Я маю на увазі, щоб ви були, як діти, які нічого не ставлять під сумнів. Я маю на увазі дитину, яка повністю довіряє своєму батькові, без страху в своєму серці.

Поки ви не станете малими в Моїх Очах, ви не будете гідними говорити в Моє Ім’я.

Коли ви осягнете покору, якої Я шукаю, то тільки тоді ви зможете допомогти Мені рятувати душі.

Ваш Вчитель

Відкупитель людства

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •