Attempts at Nuclear War in the East

Wednesday, January 4th, 2012 @ 19:20

(Note: Extract from a Message received, much of which was a personal Message to Maria Divine Mercy.)

My dearly beloved daughter, heed Me now while I inform the world that nations will attempt to begin to destroy each other in the East.

Much prayer is needed to ensure that this Nuclear War and other atrocities are averted. Never forget that prayer is powerful and can mitigate many evil events.

I must remind you of My desire to have prayers said to save souls.

I need more souls, My daughter, especially those who are destined to die during The Warning.

You must know by now that this is My greatest desire and it will be the prayers of My followers, which can bring about the salvation of these souls.

I urge prayer groups everywhere to pray hard now for such souls.

God, My Eternal Father, will respond accordingly to your requests and offer a lifeline to these poor souls.

You are tired now, My daughter. Go in peace. Rest.

Your Jesus

 

303. Спроби ядерної війни на Сході

середа, 4 січня 2012 р., 19:20

[Примітка: Уривок з отриманого Послання, більша частина якого була особистим Посланням до Марії від Божого Милосердя.]

Моя ніжно улюблена дочко, прислухайся до Мене зараз, коли Я повідомляю світові, що народи спробують почати знищувати один одного на сході.

Необхідно багато молитви, щоб забезпечити те, щоб ця ядерна війна та інші звірства були відвернені. Ніколи не забувай, що молитва є могутньою і може пом’якшити багато злих подій.

Я повинен нагадати тобі про Моє бажання, щоб ви відмовляли молитви для спасіння душ.

Я потребую більше душ, Моя дочко, особливо тих, яким судилося померти під час Попередження.

Ти повинна знати на даний момент, що це є Моїм найбільшим бажанням і саме молитви Моїх послідовників можуть привести до спасіння цих душ.

Я закликаю молитовні групи повсюди наполегливо молитися за такі душі.

Бог, Мій Предвічний Отець, відповість на ваші прохання і запропонує рятувальний канат цим бідним душам.

Ти втомилася, Моя дочко. Іди в мирі. Відпочинь.

Твій Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •