I will make Myself known very soon

Wednesday, January 4th, 2012 @ 18:15

My daughter, I will make Myself known very soon.

The preparations are complete, but I need more prayer for those who will die a wretched death in a state of mortal sin during The Warning.

I urge My followers to pray, pray, pray for their poor souls.

I love you, My beloved followers. How I rejoice at the love and purity of heart I witness amongst you. You bring Me so much comfort and ease My suffering. Your devotion is like a balm on My festering Wounds.

In the world, just as I Am dismissed and rejected by so many, it is the loyalty of you, My beloved followers, which brings Me great joy.

My suffering is dictated by the level of godlessness in the world – this world, which honours ambition, self-glory and false idols.

My Name is not deemed important. My Voice is not heard above the din of the voices of the self-obsessed.

How loud they shout and boast of their worldly gains. But it is the whispers of My beloved followers, which allow Me to speak so that My Voice is heard.

You, My followers, are now in union with Me, in a way that will surprise you.

Go, My daughter, and tell My beloved followers that I love them and that My graces will make them strong enough to proclaim My Holy Word to a world that needs to hear the Truth so that souls can be saved.

Your beloved Jesus

 

302. Я дам Себе пізнати дуже скоро

cереда, 4 січня 2012 р., 18:15

Моя дочко, Я дам Себе пізнати дуже скоро.

Приготування вже завершені, але Я потребую більше молитов за тих, які помруть під час Попередження жалюгідною смертю в стані смертного гріха.

Я закликаю Моїх послідовників молитися, молитися, молитися за їхні бідні душі.

Я люблю вас, Мої улюблені послідовники. Як Я радію через любов і чистоту сердець, які спостерігаю серед вас. Ви приносите Мені так багато втіхи і полегшуєте Мої страждання. Ваша відданість подібна до бальзаму на Моїх роз’ятрених ранах.

У світі, в якому Я так багатьма відхилений і відкинений, саме ваша вірність, Мої улюблені послідовники, приносить Мені велику радість.

Моє страждання продиктовано рівнем безбожності в світі – цьому світі, який шанує амбіції, самопрославляння і фальшивих ідолів.

Моє Ім’я не вважається важливим. Мій Голос не чується за шумом голосів людей, які одержимі собою.

Як голосно вони кричать і хваляться своїми світськими досягненнями. Але саме шепіт Моїх улюблених послідовників дозволяє Мені говорити так, щоб Мій Голос був почутий.

Ви, Мої послідовники, перебуваєте зараз в єдності зі Мною у спосіб, який вас здивує.

Іди, Моя дочко і скажи Моїм улюбленим послідовникам, що Я люблю їх і що Мої Ласки зроблять їх достатньо сильними, щоб проголошувати Моє Святе Слово світові, якому необхідно почути Правду, щоб душі могли бути врятованими.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •