God the Father: Two billion souls will convert as a result of these messages

Tuesday, January 3rd, 2012 @ 15:30

My daughter, the Gift of today’s vision, where I revealed to you the Face of My Son and Me, your beloved heavenly Father, is rare.

You are blessed to have been given this extraordinary Gift from the Heavens. This was necessary to make you stronger. Your suffering will ease now and you will become much stronger than before.

Never fear this Work, for you must know by now that all power on Earth is in My heavenly Hands. No one has power over The Father. Even the deceiver cannot tamper with or change My heavenly plan for humanity.

Heaven rejoices because of the conversion, which has evolved from these, My Messages for the world. Over two billion souls will now convert as a direct result of these Divine Messages.

No man will stop this Work. They may try, but it will be useless.

My divine protection covers all souls who proclaim the Truth of eternal salvation.

Never give up, children, no matter how hard your suffering becomes. Suffering, never forget, brings you closer to My heavenly Kingdom.

You, My children, will rejoice shortly when you feel the graces being poured out upon you through My Son.

Stay alert. Keep praying for all souls and never doubt for one minute that it is I, your Eternal Father, Who brings you peace of mind, body and soul through these Messages.

Treat these Messages as Sacred. They are and will always be in accordance with My Word, given to man since the beginning of time. They will ignite the flame of your soul in ways, which you will find difficult to ignore.

Allow My Spirit to reach you and relax. Only then can I touch your soul so that a spark of recognition will fire your heart.

I call you to run to Me, so I can embrace you in the only way that a Father can.

Let Me offer you My protection and graces to make you strong enough to fight in My army, against the evil in your world.

My army will bring about the peace you desire and the love you need to quench your thirst.

Go in Peace, children, in the knowledge that the Truth is contained in these Messages, which I have sanctioned for the whole world.

You will, if pure and humble of heart, recognize My Love. Become little, as a child, in My Eyes. Only then will I lift you up like an angel in My Hierarchy when the time is right.

Go in peace. Rest your weary head upon My Shoulder and I will bring you the comfort and solace you desire.

I love you, children, every single one of you.

I rejoice, for when the day comes for our holy family to reunite, all the Heavens will sing in praise and glory for eternity.

God the Father

(Note: Reference 2 billion souls – Maria Divine Mercy wishes it to be known that in an earlier private Message received from God the Father to her, she was told that

“Two billion more souls than would otherwise have been lost will be saved because of these Messages.”

Many people have interpreted the above Message to mean that only two billion people in the world will be saved which is not correct. There will be much more than that. This two billion is in addition.)

 

301. Бог Отець: Два мільярди душ навернуться в результаті цих Послань

вівторок, 3 січня 2012 р., 15:30

Моя дочко, Дар сьогоднішнього видіння, в якому Я об’явив тобі Обличчя Мого Сина і Моє, твого улюбленого Небесного Отця, є рідкістю.

Ти є благословенна, отримавши цей надзвичайний Дар з Небес. Це було необхідно, щоб зробити тебе сильнішою. Зараз твої страждання полегшаться і ти станеш набагато сильнішою, ніж раніше.

Ніколи не бійся цієї Праці, бо ти повинна знати на даний момент, що вся сила на землі є в Моїх небесних Руках. Ніхто не має влади над Отцем. Навіть шахрай не може втручатися або змінювати Мій небесний план для людства.

Небеса радіють через навернення, яке розвинулось з цих Моїх Послань для світу. Понад два мільярди душ навернуться, що буде безпосереднім наслідком цих Божественних Послань.

Жодна людина не зупинить цієї Праці. Вони можуть намагатися, але це буде марно.

Мій божественний захист покриває всі душі, які проголошують Правду про Вічне Спасіння.

Ніколи не здавайтеся, діти, незалежно від того, наскільки важкими стають ваші страждання. Страждання, ніколи не забувайте, наближають вас до Мого Небесного Царства.

Ви, Мої діти, незабаром будете радіти, коли відчуєте Ласки, які виллються на вас через Мого Сина.

Залишайтеся насторожі. Продовжуйте молитися за всі душі і ніколи не сумнівайтеся ні на одну хвилину в тому, що це саме Я, ваш Предвічний Отець, приношу вам мир розуму, тіла і душі через ці Послання.

Ставтеся до цих Послань як до священних. Вони є і завжди будуть згідні з Моїм Словом, даному людині від початку часів. Вони запалять полум’я вашої душі у спосіб, який вам буде важко ігнорувати.

Дозвольте Моєму Духові добратися до вас і розслабтеся. Тільки тоді Я зможу торкнутися ваших душ, щоб іскра розпізнання запалила ваші серця.

Я закликаю вас прибігти до Мене, щоб Я міг обійняти вас так, як може тільки обійняти Отець.

Дозвольте Мені запропонувати вам Мій захист і ласки, щоб зробити ваc достатньо сильними, щоб боротися в Моїй Армії проти зла у вашому світі.

Моя Армія принесе мир, якого ви бажаєте, і любов, якої ви потребуєте, щоб втамувати спрагу.

Ідіть в мирі, діти, з усвідомленням, що в цих Посланнях, які Я схвалив для цілого світу, міститься Правда.

Якщо ви будете чисті і смиренні серцем, ви пізнаєте Мою Любов. Станьте малими в Моїх очах, як діти. Тільки тоді Я підніму вас, як ангелів в Моїй Ієрархії, коли надійде відповідний час.

Ідіть в мирі. Покладіть ваші втомлені голови на Моє Плече і Я принесу вам потіху і розраду, яких ви бажаєте.

Я люблю вас, діти, кожного з вас.

Я радію, бо коли прийде день возз’єднання нашої Святої Родини, усі Небеса будуть співатимуть в хвалі і славі протягом Вічності.

Бог Отець

[Примітка: Посилання на 2 мільярди душ – Марія Божого Милосердя хоче, щоб було відомо, що в більш ранньому приватному Посланні, яке було отримане нею від Бога Отця, їй було сказано, що

«Завдяки цим Посланням буде врятовано на два мільярди більше душ, які інакше були б втрачені».

Багато людей тлумачили вищенаведене Послання в тому сенсі, що тільки два мільярди людей в світі будуть врятовані, що є невірно. Буде набагато більше. Ці два мільярди – додатково.]

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •