Virgin Mary: Temporary peace in the world if dark souls convert

Sunday, January 1st, 2012 @ 15:00

My child, time is close, but my children must show patience. Everything is going to be according to the Holy Will of my Father.

Children, you must realize that the forces of evil in your world threaten your faith in God the Father. These evil forces will not win for they have no power over my heavenly Father. Yet they will torment their fellow brothers and sister through murder, war and control.

Pray that these dark souls see the Light of my Son soon. If they do see and convert during The Warning, then there will be a temporary peace on Earth.

My Son, Jesus Christ, Whom all souls need to rely on for salvation, is impatient to bring to mankind His great Mercy.

Pray hard, my children, for the salvation of these dark souls who may not survive The Warning.

These poor souls will be terrorized, not only when they witness their sins, but when they see the darkness which they are in. This darkness has clouded their souls so much that the Light of my Son’s Mercy will make them feel weak and powerless.

Many will be too weak to grasp the Mercy my Son will offer them.

Pray for these souls, I urge you. My Son is determined to save these souls first. He needs more prayer, children. You must beg for Mercy for these darkened souls.

My child, ask my children to dedicate this Crusade of Prayer to me, The Mother of Salvation:

Crusade Prayer (17) Mother of Salvation Prayer for dark souls

O Immaculate Heart of Mary, Mother of Salvation and Mediatrix of all graces,

you who will participate in the salvation of humanity from the wickedness of Satan, pray for us.

Mother of Salvation, pray that all souls can be saved and will accept the Love and Mercy shown by your Son, Our Lord, Jesus Christ, Who comes once again to save humanity and to give us the chance of eternal salvation.

Amen.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

 

298. Діва Марія: Тимчасовий мир в світі, якщо темні душі навернуться

неділя, 1 січня 2012 р., 15:00

Моя дитино, час наближається, але Мої діти мають виявляти терпеливість. Все відбудеться згідно зі Святою Волею Мого Отця.

Діти, ви повинні усвідомлювати, що сили зла у вашому світі загрожують вашій вірі в Бога Отця. Ці злі сили не переможуть, бо вони не мають влади над моїм небесним Отцем. Проте вони будуть мучити своїх братів і сестер через вбивство, війну і контроль.

Моліться, щоб ці темні душі скоро побачили Світло мого Сина. Якщо вони побачать і навернуться під час Попередження, тоді на землі буде тимчасовий мир.

Мій Син, Ісус Христос, на Якого мають покладатися всі душі для того, щоб врятуватися, з нетерпінням чекає, щоб принести людству Своє велике Милосердя.

Моліться наполегливо, Мої діти, за порятунок тих темних душ, які можуть не пережити Попередження.

Ці бідні душі будуть нажахані не тільки тоді, коли вони побачать свої гріхи, але й коли побачать темряву, в якій вони знаходяться. Ця темрява затьмарила їхні душі так сильно, що Світло Милосердя мого Сина змусить їх почуватися слабкими і безсилими.

Багато будуть занадто слабкими, щоб вхопитися за Милосердя, яке їм запропонує Мій Син.

Моліться за ці душі, Я закликаю вас. Мій Син має рішуче бажання рятувати найперше ті душі. Він потребує більше молитов, діти. Ви повинні благати про Милосердя для тих темних душ.

Моя дитино, попроси Моїх дітей присвятити цю Молитву Хрестового Походу Мені, Матері Спасіння.

Молитва Хрестового Походу [17]

Молитва Матері Спасіння за темні душі

О Непорочне Серце Марії, Мати Спасіння та Посереднице усіх Ласк,

Ти, яка братимеш участь в порятунку людства від злоби сатани, молися за нас.

Мати Спасіння, молися, щоб усі душі могли бути врятованими і прийняли Любов та Милосердя, виявлені Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, який приходить вдруге, щоб врятувати людство і дати нам можливість Вічного Спасіння.

Амінь.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •