Without My Act of Mercy nations would destroy each other

Saturday, December 31st, 2011 @ 12:00

(Extract from private message revealed to Maria Divine Mercy, which includes the 16th Crusade of Prayer for people to accept the graces to be given to them by Jesus during The Warning and a pledge to proclaim His Most Holy Word to the world.)

My daughter, The Warning will prove to all the authenticity of these My Holy Messages to the world. You must never doubt them. None of them have been contaminated in any way.

Prepare for The Warning and tell your family and children to say a little prayer seeking forgiveness for their sins.

I will give you a special Crusade Prayer now for the world, to help souls. Stay strong during the great Act of Mercy I now present to the world.

Crusade Prayer (16) To accept Graces offered during the Warning

O my Jesus, keep me strong during this trial of Your great Mercy.

Give me the graces needed to become little in Your Eyes.

Open my eyes to the Truth of Your promise of eternal salvation.

Forgive me my sins and show me Your Love and Hand of Friendship.

Embrace me into the arms of the holy family so that we can all become one again.

I love you, Jesus, and promise from this day forth that I will proclaim Your Holy Word without fear in my heart and with purity of soul, forever and ever.

Amen.

Never fear this great Act of My Mercy, which must take place, or nations would destroy each other.

Most of mankind will convert, but the battle for souls will now intensify.

Your beloved Jesus

Redeemer of all Mankind

 

297. Без Мого Акту Милосердя народи знищили б один одного

субота, 31 грудня 2011 р., 12:00

Фрагмент з приватного Послання, об’явленого Марії від Божого Милосердя, який містить Молитву Хрестового Походу 16, щоб люди прийняли Благодаті, надані їм Ісусом під час Попередження та обіцянку звіщати світові Його Найсвятіше Слово.

Моя дочко, Попередження доведе всім правдивість цих Моїх Святих Послань для світу. Ви ніколи не повинні сумніватися в них. Жодне з них не було зіпсоване в будь-який спосіб.

Підготуйтеся до Попередження і скажіть своїй сім’ї та дітям, щоб відмовляли невелику молитву, шукаючи прощення за свої гріхи.

Я дам вам зараз особливу Молитву Хрестового Походу для світу, щоб допомогти душам. Залишайтеся сильними під час Великого Акту Милосердя, який Я зараз дарую світові.

Молитва Хрестового Походу (16)

Щоб прийняти Благодаті, запропоновані під час Попередження

О мій Ісусе, збережи мене сильним під час цього випробування Твого Великого Милосердя.

Дай мені необхідні Благодаті, щоб стати малим в Твоїх Очах.

Відкрий мені очі на Правду про Твою Обітницю Вічного Спасіння.

Пробач мені мої гріхи та вияви мені Свою Любов і Руку Дружби.

Прийми мене в обійми святої родини, щоб ми могли знову стати одним цілим.

Я Тебе люблю, Ісусе, і обіцяю від цього дня проголошувати Твоє Святе Слово без страху в серці і з чистою душею на віки вічні.

Амінь.

Ніколи не бійтеся цього Великого Акту Мого Милосердя, який повинен відбутися, інакше народи знищили б один одного.

Більшість людства навернеться, але битва за душі зараз посилиться.

Ваш улюблений Ісус

Відкупитель всього людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •