God the Father: Accept this last chance or face a terrible chastisement

Wednesday, December 28th, 2011 @ 15:15

My daughter, you now have a duty to inform My children everywhere of the urgent need to seek redemption.

Because of My great Mercy, I now send My Son to offer humanity a last chance to turn back to Me, their heavenly Father.

I can reveal that the great Mercy to be shown to all of My children will take place only the once.

They, My children, must accept this last chance of salvation, or accept that a terrible chastisement will fall upon the world.

Every single soul on Earth will shortly witness the signs of the Illumination of Conscience.

Each of them will be brought to their knees in shame when they see, probably for the first time, how painful their sins appear in My Eyes.

For those with a kind and humble heart, they will accept this great Mercy with gratitude and relief.

For others, they will find this a very difficult trial and many will reject My Hand of Love and Friendship.

Pray for these souls urgently, My daughter, for without prayers, they cannot be given a second chance.

The world will finally accept the Power of their heavenly Father when the miracle in the skies will be witnessed by everyone everywhere.

The birth of the New World is almost upon you. Grasp My Mercy now while you can. Do not leave it until the last minute.

Join as one in union with Me to embrace the New Era of Peace, which awaits all those gracious souls who love Me.

My Mercy is so great, however, that the Prayer that My Son has given to the world through you, My daughter, for immunity for these souls (see below extract from Crusade of Prayer number 13) will be so powerful that souls who are still in darkness can and will be saved.

Crusade Prayer (13) Prayer calling for immunity

O heavenly Father, through the Love of your beloved Son, Jesus Christ whose Passion on the Cross saved us from sin, please save all those who still reject His Hand of Mercy.

Flood their souls, dear Father, with Your token of Love.

I plead with You heavenly Father, hear my prayer and save these souls from eternal damnation.

Through Your Mercy allow them to be the first to enter the New Era of Peace on Earth.

Amen.”

Remember, children, the power of prayer and how it can mitigate the chastisement.

Pray, pray, pray that the world can and will be saved and that the Great Tribulation can be averted.

Your heavenly Father

God the Most High

 

294. Бог Отець: Прийміть цей останній шанс, або вас
спіткає жахливе покарання

середа, 28 грудня 2011 р., 15:15

Моя дочко, зараз ти маєш обов’язок повідомити Моїм дітям по всьому світу про термінову необхідність шукати спокутування [своїх провин].

З огляду на Моє велике Милосердя Я зараз посилаю Мого Сина, щоб запропонувати людству останній шанс повернутися до Мене, їхнього небесного Отця.

Я можу відкрити, що Велике Милосердя буде виявлене усім Моїм дітям і відбудеться лише один раз.

Вони, Мої діти, повинні прийняти цей останній шанс на спасіння, або прийняти те, що на світ впаде страшне Покарання.

Кожна душа на землі скоро стане свідком знаків Просвітлення Сумління.

Кожен з них впаде на коліна від сорому, коли побачить, можливо, вперше, як боляче виглядають їхні гріхи в Моїх Очах.

Ті, що з добрими та смиренними серцями, приймуть це Велике Милосердя з вдячністю та полегшенням.

Для інших це буде дуже важким випробуванням і багато хто відкине Мою Руку Любові і Дружби.

Моліться за ці душі терміново, Моя дочко, бо без молитов не може бути дано їм другого шансу.

Світ, нарешті, визнає Силу Свого Небесного Отця, коли чудо на Небі буде засвідчене всіма повсюди.

Народження нового світу майже настало. Хапайтеся за Моє Милосердя зараз, поки ви можете. Не залишайте це на останню хвилину.

Об’єднайтеся як одне ціле в союзі зі Мною, щоб прийняти Нову Еру Миру, яка чекає на всі ті милостиві душі, які люблять Мене.

Однак Моє милосердя таке велике, що молитва, яку Мій Син дав світові через тебе, Моя дочко, про захист для цих душ [дивіться нижче уривок з молитви Хрестового походу №13] буде настільки сильною, що душі, які все ще знаходяться в темряві, можуть бути і будуть врятовані.

Молитва Хрестового Походу [13]

Молитва взивання про захист

О Небесний Отче, через Любов Твого улюбленого Сина, Ісуса Христа, чиї Страсті на Хресті врятували нас від гріха, будь ласка, врятуй усіх тих, які продовжують відкидати Його Руку Милосердя.

Наповни їхні душі, дорогий Отче, знаком Твоєї Любові.

Я благаю Тебе, Небесний Отче, почуй мою молитву і врятуй ці душі від вічного прокляття.

Через Своє Милосердя дозволь їм в числі перших увійти в Нову Еру Миру на землі.

Амінь.

Пам’ятайте, діти, про силу молитви і як вона може пом’якшити Покарання.

Моліться, моліться, моліться, щоб світ міг бути і був врятований, і щоб великої скорботи можна було уникнути.

Ваш Небесний Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •