Honour the importance of the Family

Sunday, December 25th, 2011 @ 18:00

Today, My daughter, is a celebration of My Birth. It is also a special day for families.

Remember, the Holy Family was also born on this day. This Holy Family has a bearing on people all over the world today.

Just as all souls on Earth are part of My Eternal Father’s family, then, so too, should people everywhere honour the importance of the family.

It is only through the family that true love is born. While many families in the world suffer from disruption, anger and separation it is important to understand this.

If there were no families on Earth, there could be no life. The family represents all that My Eternal Father wishes for His children on Earth.

Families, when together, create an intimate love known only in the Heavens. Damage the family and you will damage the pure love that exists within each soul, which is part of that family.

Satan loves to divide families. Why? Because he knows that the kernel of love, essential to the spiritual growth of humanity, will die when the family is split.

Please pray, children, for families to unite. Pray for families to pray together. Pray to keep Satan from entering your family home.

Never forget that you are all part of My Father’s family and you must emulate this unity on Earth whenever possible. It is not always the case I know, but strive always for family unity in order to retain love for one another.

If you do not have a family on Earth then remember you are part of the family that My Father created. Strive to join My Father’s family in the New Era of Peace.

Pray for the graces needed to enable you to find your rightful home in this New Paradise, which you will be invited to enter at My Second Coming.

Your beloved Jesus

Saviour of Mankind

 

291. Шануйте важливість сім’ї

неділя, 25 грудня 2011 р., 18:00

Сьогодні, Моя дочко, святкування Мого Різдва. Це також особливий день для сімей.

Пам’ятайте, що Свята Родина теж народилася у цей день. Ця Свята Родина має вплив на людей в усьому світі сьогодні.

Оскільки усі душі на землі є частиною Родини Мого Предвічного Отця, тому люди в усьому світі також повинні поважати важливість сім’ї.

Тільки через сім’ю народжується справжня любов. Хоча багато сімей в світі страждають від розпаду, гніву і відокремлення, важливо зрозуміти наступне.

Якщо б на землі не було сімей, то не могло би бути й життя. Сім’я представляє все те, чого Мій Предвічний Отець бажає своїм дітям на землі.

Коли сім’я є разом, вона творить інтимну любов, відому лише на Небесах. Руйнуючи сім’ю, ви руйнуєте чисту любов, яка існує в кожній душі і яка є частиною цієї сім’ї.

Сатана любить розділяти сім’ї. Чому? Тому що він знає, що ядро любові, необхідне для духовного зростання людства, помре, коли сім’я буде розколота.

Будь ласка, моліться, діти, щоб сім’ї об’єдналися. Моліться, щоб сім’ї молилися разом. Моліться, щоб сатана не мав доступу до вашого родинного дому.

Ніколи не забувайте, що ви всі є частиною сім’ї Мого Отця і ви повинні наслідувати цю єдність на землі, якщо це можливо. Я знаю, що не завжди так є, але ви завжди маєте прагнути до єдності в сім’ї, щоб зберегти взаємну любов.

Якщо ви не маєте сім’ї на землі, то пам’ятайте, що ви є частиною сім’ї, яку створив Мій Отець. Прагніть приєднатися до сім’ї Мого Отця в Новій Ері Миру.

Моліться за необхідні Ласки, щоб дати вам змогу знайти свою законну домівку в Новому Раю, в який ви будете запрошені увійти під час Мого Другого Пришестя.

Ваш улюблений Ісус

Спаситель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •