Virgin Mary: Plan to redeem mankind, for Second Coming is complete

Thursday, December 22nd, 2011 @ 09:30

My child, the world must prepare for my Son through prayer.

My precious Son’s plan to redeem mankind for the Second Coming is complete.

Time has been given to allow faith to be spread through these and other Divine Messages.

Even a small group of devoted Christians, who pray for those who deny my Son, can save these souls.

You, my child, must ask as many followers as possible to pray for immunity for those poor souls in sin.

I urge all of my Son’s followers never to give up hope for the whole of mankind.

Many poor souls do not understand what they are doing when they deny the Existence of God the heavenly Father.

Their minds are dictated by human logic where all things are based on how they are seen by the naked eye.

They fail to understand that Earth is simply a planet, which was created by God for His children. It is only a temporary place.

The New Paradise is their True Inheritance.

Pray, pray, pray for these children so that the Holy Spirit will touch their souls and spark love in their hearts for my Son.

Never forget that Christmas is a Holy Feast to celebrate the Saviour Who was sent to give you, all my children, eternal life.

Your Blessed Mother

Queen of the Heavens

 

289. Діва Марія: План спокутувати людство для Другого Пришестя завершений

четвер, 22 грудня 2011 р., 09:30

Моя дитино, світ повинен підготуватися для Мого Сина через молитву.

План Мого Дорогоцінного Сина спокутувати людство для Другого Пришестя завершений.

Був даний час, щоб дозволити вірі поширитися через ці та інші Божественні Послання.

Навіть мала група відданих християн, які моляться за тих, які відкидають Мого Сина, може врятувати їхні душі.

Ти, Моя дитино, повинна просити якомога більше послідовників молитися про захист для цих бідних душ в гріху.

Я закликаю усіх послідовників Мого Сина ніколи не втрачати надії в справах усього людства.

Багато бідних душ не розуміють, що вони роблять, коли вони заперечують Існування Бога, Небесного Отця.

Їхній розум керується людською логікою, де все ґрунтується на тому, що вони бачать неозброєним оком.

Вони не можуть зрозуміти, що земля є просто планетою, яка була створена Богом для Його дітей. Це тільки тимчасове місце.

Новий Рай є їхнім справжнім спадкоємством.

Моліться, моліться, моліться за цих дітей, щоб Святий Дух торкнувся їхніх душ і запалив у їхніх серцях любов до мого Сина.

Ніколи не забувайте, що Різдво Господнє є святою урочистістю, щоб прославити Спасителя, який був посланий, щоб дарувати усім вам, Мої діти, Вічне Життя.

Ваша Благословенна Мати

Цариця Небес

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •