Even the sin of murder can be forgiven

Wednesday, December 21st, 2011 @ 20:10

My dearest beloved daughter, it is I.

Tonight I come to offer comfort to sinners who believe they are not worthy to stand before Me.

I call on those of you, poor, tortured souls, who believe that your sins are so repulsive that I could not forgive you. How wrong you are.

Don’t you know that there is not one sin I cannot forgive? Why are you so afraid?

Don’t you know that even the most grievous sin of murder can be forgiven? All sins can and will be forgiven if true, heartfelt remorse is shown.

I Am waiting. Open your hearts to Me. Confide in Me. I Am probably the only true friend you have, in that you can tell Me anything and it will not shock Me.

Sin is a fact of life. Very few souls including chosen souls can remain in a state of grace for any length of time.

Never feel that you cannot confess your sins, irrespective as to how serious they may be.

If you fear Me and continue to turn your back, you will distance yourself from Me even more.

Many of My children do not feel worthy of My Love. Yet I love everyone including hardened sinners. I do not condone the sin. I could never do that. But I love the sinner.

It was because of sin that I was sent into your world as a Saviour so that you could be pardoned.

To be pardoned you must ask for forgiveness. When you seek forgiveness you must be humble first. For without humility there is no true remorse.

I, your Saviour, beg you to stop and think about how you live your life. You either love God by your good deeds and love of neighbour or you don’t.

You do not have to know Me in order to love Me, children. By your works, your love of each other, the kindness and generosity you show others, you demonstrate your love for Me without realizing it.

It will also be through your humility of heart, when you show true remorse for all the wrongdoings in your life, that you will also prove your love for Me.

How else do you think you can become close to My Heart?

You must never be afraid to approach Me. I Am never far away.

Come to Me now so I can nourish your soul and give you the peace you crave.

Your beloved Jesus

 

288. Навіть гріх вбивства може бути прощений

середа, 21 грудня 2011 р., 20:10

Моя найдорожча, улюблена дочко, це Я.

Сьогодні ввечері Я приходжу, щоб потішити грішників, які вважають, що вони не гідні постати переді Мною.

Я взиваю до вас, бідні, втомлені душі, які вважаєте, що ваші гріхи настільки огидні, що Я не зможу вам пробачити. Як ви помиляєтесь.

Хіба ви не знаєте, що немає такого гріха, якого Я не можу пробачити? Чому ви так боїтеся?

Хіба ви не знаєте, що навіть найтяжчий гріх вбивства може бути прощений? Всі гріхи можуть бути і будуть прощені, якщо проявляється справжнє щире каяття.

Я чекаю. Відкрийте свої серця для Мене. Довіртеся Мені. Я, ймовірно, єдиний ваш вірний Приятель, тому що ви можете сказати Мені будь-що і це Мене не шокує.

Гріх – це факт життя. Дуже небагато душ, в тому числі вибраних душ, можуть залишатися в стані Благодаті протягом тривалого часу.

Ніколи не відчувайте, що ви не можете зізнатися в своїх гріхах, незалежно від того, якими серйозними вони можуть бути.

Якщо ви Мене боїтеся і продовжуєте відвертатися від Мене, то ви будете віддалятися від Мене ще більше.

Багато Моїх дітей не відчувають себе гідними Моєї Любові. І все ж Я люблю усіх, включно із затверділими грішниками. Я не потураю гріху. Я ніколи не зміг би цього зробити. Але Я люблю грішника.

Саме через гріх Я був посланий у ваш світ як Спаситель, щоб ви могли бути помилувані.

Щоб бути помилуваними, ви повинні просити прощення. Коли ви просите прощення, ви найперше маєте стати покірними. Бо без покори немає правдивого каяття.

Я, ваш Спаситель, благаю вас зупинитися і подумати над тим, як ви живете. Ви або любите Бога через ваші добрі вчинки і виявляєте любов до ближнього, або ви не робите цього.

Діти, вам не потрібно Мене знати, щоб любити Мене. Своїми вчинками, своєю любов’ю один до одного, добротою і щедрістю, яку ви виявляєте до інших, ви показуєте свою любов до Мене, навіть не усвідомлюючи цього.

Також саме через своє смирення серця, коли ви будете проявляти справжнє каяття за всі неправильні вчинки у вашому житті, ви також доведете свою любов до Мене.

Як ви гадаєте, як інакше можна наблизитись до Мого Серця?

Ви ніколи не повинні боятися наблизитися до Мене. Я завжди поруч.

Прийдіть до Мене зараз, щоб Я міг наситити вашу душу і дати вам мир, якого ви прагнете.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •