Pray as you have never prayed before

Sunday, December 18th, 2011 @ 15:10

My dearest daughter, those people who are so far removed from Me are My main concern.

Every effort must be made by My followers to spread My Prayer given to you to My Eternal Father begging for immunity for their souls (Crusade Prayer 13).

Crusade Prayer (13) Prayer calling for immunity

O heavenly Father, through the Love of your beloved Son, Jesus Christ whose Passion on the Cross saved us from sin, please save all those who still reject His Hand of Mercy.

Flood their souls, dear Father, with Your token of Love.

I plead with You heavenly Father, hear my prayer and save these souls from eternal damnation.

Through Your Mercy allow them to be the first to enter the New Era of Peace on Earth.

Amen.”

I urge all believers who read these, My Holy Messages given to the world, to pray as you have never prayed before.

I need your devotion to ensure that all My children accept My Gift with love and joy in their hearts.

They must not be fearful, for I come with a Gift of Love and Mercy.

Your Jesus

Redeemer and Saviour of all Mankind

 

285. Моліться так, як ви не молилися ніколи раніше

неділя, 18 грудня 2011 р., 15:10

Моя найдорожча дочко, ті люди, які так далеко відсторонені від Мене, є Моєю головною турботою.

Мої послідовники повинні докласти всіх зусиль, щоб поширити дану вам Мою Молитву до Мого Предвічного Отця з благанням про захист для їхніх душ [Молитва Хрестового Походу 13].

Молитва Хрестового Походу [13]

Молитва взивання про захист

О Небесний Отче, через Любов Твого улюбленого Сина, Ісуса Христа, чиї Страсті на Хресті врятували нас від гріха, будь ласка, врятуй усіх тих, які продовжують відкидати Його Руку Милосердя.

Наповни їхні душі, дорогий Отче, знаком Твоєї Любові.

Я благаю Тебе, Небесний Отче, почуй мою молитву і врятуй ці душі від вічного прокляття.

Через Своє Милосердя дозволь їм в числі перших увійти в Нову Еру Миру на землі.

Амінь.

Я закликаю усіх віруючих, які читають ці Мої Святі Послання, дані світові, щоб вони молилися так, як не молилися ніколи раніше.

Мені потрібна ваша відданість, щоб забезпечити те, щоб всі Мої діти прийняли Мій Дар з любов’ю і радістю в своїх серцях.

Вони не повинні боятися, бо Я приходжу з Даром Любові і Милосердя.

Ваш Ісус

Відкупитель і Спаситель всього людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •