Virgin Mary: Hope must never be shunned in favour of fear

Saturday, December 17th, 2011 @ 15:30

My child, the world must be told quickly of the Love and Mercy that my Son, Jesus Christ holds for every single person on Earth.

He loves everyone including those with lukewarm souls and those who do not know Him.

Never doubt that these same people, who may be lacking in spirit, are very much loved by Him. They will be given great hope when my Son’s Mercy envelops them.

Heaven will rejoice when these people open their eyes to the Truth during The Warning. This is when they will accept the Love and Hope which will be given to them. It will be the greatest Gift they will ever receive in this life on Earth.

My child, people must never condemn those who do not honour my Father. They must never give up hope for those who also reject my Son. These souls are all loved with a deep tenderness by my Son, Who only wants to save them.

Hope, my child, is a Gift from God the Father. It must never be shunned in favour of fear or negativity. My Son’s Mercy knows no bounds. It will be given to each and every single one of you soon.

Hope and joy must be at the forefront of your thoughts, children, because my Son is about to bestow such a great Gift to His children in order to save the world.

He wants all of mankind to be part of this great, glorious Era of Peace, which awaits all of you.

Pray, pray, pray that all souls on Earth welcome this loving Gift with open and humble hearts.

It will be through The Warning that God’s Mercy will be finally shown to humanity.

There can be no doubts after that as to how much all His children are loved and cherished by Him.

Your beloved Mother

Queen of the Heavens

 

284. Діва Марія: Ніколи не можна відмовлятися від надії на користь страху

субота, 17 грудня 2011 р., 15:30

Моя дитино, світові має бути швидко сказано про Любов і Милосердя, які Мій Син Ісус Христос має до кожної людини на землі.

Він любить усіх, включно з тими, які мають байдужі душі, і тими, які не знають Його.

Ніколи не сумнівайтеся, що ті ж самі люди, яким, можливо, бракує духовності, є дуже люблені Ним. Їм буде надана велика надія, коли Милосердя Мого Сина огорне їх.

Небеса радітимуть, коли ці люди відкриють очі на Правду під час Попередження. Саме тоді вони приймуть Любов і Надію, яка буде дана їм. Це буде найбільший Дар, який вони будь-коли отримають в цьому житті на землі.

Моя дитино, люди ніколи не повинні засуджувати тих, які не почитають Мого Отця. А також вони ніколи не повинні втрачати надію через тих, які відкидають Мого Сина. Ці всі душі з глибокою ніжністю любить мій Син, Який лише хоче врятувати їх.

Надія, дитино моя, це Дар від Бога Отця. Ніколи не можна відмовлятися від неї на користь страху чи негативу. Милосердя Мого Сина не знає меж. Незабаром воно буде дароване кожному з вас.

Надія і радість повинні бути на передньому плані ваших думок, діти, бо мій Син збирається подарувати такий великий Дар Своїм дітям для того, щоб врятувати світ.

Він хоче, щоб усе людство було частиною цієї великої славної Ери Миру, яка чекає на усіх вас.

Моліться, моліться, моліться, щоб усі душі на землі вітали цей Дар Любові з відкритими і смиренними серцями.

Саме через Попередження буде остаточно показане людям Боже Милосердя.

Потім не може бути жодних сумнівів щодо того, як сильно усі Його діти є любленими і оточені Його опікою.

Ваша улюблена Мати

Цариця Небес

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •