My children have been stripped bare in this year of Purification

Thursday, December 15th, 2011 @ 20:55

My dearest daughter, the year of purification is almost complete and My children everywhere are now prepared for The Warning as a result.

Many of My children have suffered terribly in 2011. Wars, violence, murder and hatred, all of which was masterminded by Satan’s army, have maimed and killed those precious souls of Mine. These wicked powers will suffer a terrible punishment if they do not repent after The Warning takes place.

Many of My children have been stripped bare of material comforts and have suffered hardships they have never had to endure before.

These trials were created and inflicted on mankind by Satan, but were allowed by Me in order to purify souls. Cruel, you may think, My daughter, but it was necessary to prepare humanity and to establish humility in their souls.

Now, more pure in My Eyes, their hearts have been opened to accept the Truth of their eternal life. This means that fewer will suffer during The Warning because they have undergone this persecution.

My children are now ready to receive My Gift of Mercy. This time is almost upon the world. Be patient, My daughter. Never expect Me to give the world a date, for it is not for your knowing as I have told you many times before.

Trust in Me completely and you will be at peace.

I will bring My Gift of The Warning when the time is right and when My children least expect it.

Your beloved Jesus

Redeemer of Mankind

 

282. Мої діти стали нагими у цьому році очищення

четвер, 15 грудня 2011 р., 20:55

Моя найдорожча дочко, рік очищення майже завершений і в результаті Мої діти по всьому світу підготовлені до Попередження.

Багато Моїх дітей жахливо страждали в 2011 році. Війни, насильство, вбивство і ненависть, які всі були заплановані армією сатани, покалічили і вбили Мої дорогоцінні душі. Ці злі сили будуть страждати від жахливого Покарання, якщо вони не покаються після того, як наступить Попередження.

Багато Моїх дітей були позбавлені матеріальних благ і страждали від труднощів, які їм ніколи не доводилося терпіти раніше.

Ці випробування були створені і заподіяні людству сатаною, але були дозволені Мною для того, щоб очистити душі. Ти можеш думати, що це жорстоко, Моя дочко, але це було необхідно, щоб підготувати людство і утвердити смирення в їхніх душах.

Тепер, більш чисті в Моїх Очах, їхні серця були відкриті, щоб прийняти Правду про їхнє Вічне Життя. Це означає, що менше людей буде страждати під час Попередження, тому що вони зазнали цього переслідування.

Мої діти вже підготовлені прийняти Мій Дар Милосердя. Час для світу вже майже надійшов. Будьте терплячими, Моя дочко. Ніколи не очікуйте, що я подам світові дату, бо як Я вже раніше неодноразово казав, вона не є для вашого відома.

Довіряйте Мені цілковито і ви будете в мирі.

Я принесу Мій Дар Попередження, коли настане відповідний час і коли Мої діти будуть найменше цього сподіватися.

Ваш улюблений Ісус

Відкупитель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •