Second Coming to happen soon after The Warning

Wednesday, December 14th, 2011 @ 19:15

My dearest daughter, you must always trust in Me and know that not one single Message given to you will ever be contaminated.

You are firmly held in My Most Sacred Heart and your hand is being guided by My Hand.

Only My Holy Word can and ever will be written by you to impart My Messages for the whole of humanity.

You must not keep trying to establish the date for The Warning. I cannot reveal this date, for that is not according to the Will of My Eternal Father. The Warning will happen most unexpectedly and when man is caught unawares.

Time is very short, so spend as much time praying hard to save souls. All souls.

Chastisement has been withheld and will only occur if man fails to repent and returns in large numbers back to his wicked ways after The Warning.

My Father has given permission to herald My Second Coming within a very short period of time on Earth. It will happen soon after The Warning. All souls need to be fully prepared.

The next Crusade of Prayer to save souls is as follows:

Crusade Prayer (14) Prayer to God the Father for protection against nuclear war

O Almighty Father, God the Most High,
please have Mercy on all sinners. Open their hearts to accept salvation and to receive an abundance of graces.

Hear my pleas for my own family and ensure that each one will find favour in Your loving Heart.

O divine heavenly Father, protect all Your children on Earth from any nuclear war or other acts which are being planned to destroy Your children.

Keep us from all harm and protect us.

Enlighten us so we can open our eyes to hear and accept the Truth of our salvation without any fear in our souls.

Amen.

Go in Peace.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

281. Другий Прихід наступить невдовзі після Попередження

середа, 14 грудня 2011 р., 19:15

Моя найдорожча дочко, ти завжди повинна довіряти Мені і знати, що жодне Послання, дане тобі, ніколи не буде спотворене.

Я тримаю тебе міцно у Своєму Найсвятішому Серці і твоя рука керується Моєю Рукою.

Тільки Моє Святе Слово може бути і завжди буде записане тобою для того, щоб передавати Мої Послання для всього людства.

Ви не повинні намагатися встановити дату Попередження. Я не можу розкрити цю дату, бо це не є згідно з Волею Мого Предвічного Отця. Попередження відбудеться абсолютно несподівано і коли людина буде захоплена зненацька.

Час є дуже коротким, тому проведіть якомога більше часу, наполегливо молячись, щоб врятувати душі. Всі душі.

Покарання було відкладено і відбудеться воно тільки в тому випадку, якщо люди не покаються і у великій кількості повернуться до своїх злих шляхів після Попередження.

Мій Отець дав дозвіл сповістити про Моє Друге Пришестя протягом дуже короткого періоду часу на землі. Воно відбудеться невдовзі після Попередження. Всі душі повинні бути повністю підготовленими.

Ось наступна Молитва Хрестового Походу для порятунку душ:

Молитва Хрестового Походу [14]

Молитва до Бога Отця про захист від ядерної війни

О Всемогутній Отче, Всевишній Боже, будь ласка, змилуйся над усіма грішниками.

Відкрий їхні серця, щоб вони прийняли спасіння і отримали вдосталь Благодатей.

Вислухай мої благання за мою власну сім’ю і забезпеч, щоб кожен знайшов благовоління в Твоєму люблячому Серці.

О Божественний Небесний Отче, захисти всіх Твоїх дітей на землі від будь-якої ядерної війни чи інших дій, які заплановані для знищення Твоїх дітей.

Збережи нас від всякого зла і захисти нас.

Просвіти нас, щоб ми могли відкрити очі і почути та прийняти Правду про наше спасіння без будь-якого страху в наших душах.

Амінь.

Ідіть в мирі.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •