Transition into New Paradise will be swift and without suffering

Sunday, December 11th, 2011 @ 12:45

I come to you today with great joy in My Sacred Heart as your Spouse. You, My daughter, have accepted this most sacred request to join Me to save souls.

It will be through your humble obedience that much will be expected of you now. Fear will be obliterated as you move forward, as a result of My special bequest, to devote your life to My ardent wish to save humanity from the depths of Hell.

Your Work, guided by My Divine Hand, is now completely sacred and free from any kind of interference by the evil one.

No more doubts will assail you but know this. My Word to you will be violated and torn asunder. Every attempt will now be made to sully these Holy Messages even from those who profess to know Me.

Your suffering will be accepted by you, from now on, with complete surrender and joy in your soul. My strength, given to you by the Power of the Holy Spirit, will startle you. You will rise with complete conviction of heart and with a quiet, but determined confidence to deliver My Word throughout the whole world.

No man will or can stop you in this Work. No man can prevent you from this most sacred pure calling from the Heavens.

You, My daughter, are ready to become a lifeline for those souls drifting in the wilderness. They will respond to the call of these Messages no matter how hardened their hearts are. Many will not know why this is happening to them. It will be by the Power of the Holy Spirit, which will ignite a flame of love and joy in their souls, that will draw them to Me through these, My urgent pleas, to bring My children back into My Sacred Arms.

Thank you for responding to this special request to become My spouse in final union with Me. This contract, when you hand Me over your soul completely, will allow Me the freedom I need to conclude this Mission successfully for which you have been chosen.

Go now, My precious daughter, and help Me to fulfil My promise to mankind. My return will be to reclaim My precious children and take them into the New Era of Peace. This transition into the New Paradise will be swift and without suffering because of your gift to Me.

Tell My children, My Heart is swollen with joy at this time as the time to celebrate My birth draws close.

I love you.

Your beloved Saviour and Redeemer

Jesus Christ

 

277. Перехід в Новий Рай буде швидким і без страждань

неділя, 11 грудня 2011 р., 12:45

Я приходжу до тебе сьогодні з великою радістю в Моєму Найсвятішому Серці, як твій Обручник. Ти, Моя дочко, прийняла це найсвятіше прохання приєднатися до Мене, щоб рятувати душі.

Саме через твій покірний послух від тебе тепер багато чого очікуватиметься. Страх зникне в міру того, як ти будеш рухатися вперед, в результаті Мого особливого заповіту, щоб присвятити своє життя Моєму палкому бажанню врятувати людство з глибин Пекла.

Твоя Праця, керована Моєю Божественною Рукою, зараз є цілковито освяченою і вільною від будь-якого втручання злого духа.

Тебе більше не будуть мучити жодні сумніви, але знай наступне. Моє Слово, дане тобі, буде порушено і розірване на шматки. Зараз буде вчинено багато спроб, щоб заплямувати ці Святі Послання, навіть через тих, які стверджують, що знають Мене.

Твоє страждання буде прийняте тобою, з цього моменту, з повним підкоренням і радістю в твоїй душі. Моя сила, дана тобі Силою Святого Духа, сильно здивує тебе. Ти піднімешся з повною переконаністю серця і зі спокійною, але рішучою впевненістю, щоб передавати Моє Слово по всьому світу.

Жодна людина не зупинить і не може зупинити тебе в цій Праці. Жодна людина не може утримати тебе від цього найсвятішого чистого заклику з Небес.

Ти, Моя дочко, готова стати рятувальним канатом для тих душ, які дрейфують в пустелі. Вони дадуть відповідь на заклик цих Послань, незалежно від того, якими зачерствілими є їхні серця. Багато хто не буде знати, чому це відбувається з ними. Саме Сила Святого Духа, Який запалить полум’я любові і радості в їхніх душах, притягне їх до Мене через ці Мої термінові благання, щоб повернути Моїх дітей в Мої Пресвяті Обійми.

Дякую тобі за те, що ти відповіла на це особливе прохання стати Моєю обручницею в остаточній єдності зі Мною. Ці заручини, коли ти цілковито передаєш Мені свою душу, дадуть Мені свободу, яка Мені потрібна для успішного завершення Місії, для якої ти була вибрана.

Іди тепер, Моя дорогоцінна дочко, і допоможи Мені виконати Мою обітницю для людства. Моє повернення буде для того, щоб повернути Моїх дорогоцінних дітей і взяти їх до Нової Ери Миру. Цей перехід в Новий Рай буде швидким і без страждань через твій Дар для Мене.

Скажи Моїм дітям, що коли наближається час святкування Мого Різдва, Моє Серце переповнюється радістю.

Я люблю вас.

Ваш улюблений Спаситель і Відкупитель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •