Attempts to introduce World Currency in Europe

Friday, December 9th, 2011 @ 22:00

My dearly beloved daughter, how I wish My children, especially those suffering in Europe under the oppression, would just turn to My Father for help.

The evil group, I have referred to time and time again, are now moving closer in their attempts to control all My poor children in this part of the world.

They, innocent pawns in a ruthless plan to introduce a World Currency in order to control the whole of Europe, must pray hard now for help from God the Almighty Father.

Never give in, children, to the persecution, which is being perpetrated behind closed doors. Pray to mitigate these circumstances. Call on God the Father, in My Name, His beloved Son, Jesus Christ, to avert this crisis and say:

“God the Father, in the Name of Your beloved Son, Jesus Christ, I beg of You to stop this abomination to control Your children.

Please protect all Your children in these terrible times so that we may find peace and dignity to live our lives free from the evil one.”

My daughter, prayer can and will bring these sinister plans to an end.

God the Eternal Father will, as I have said, chastise those responsible for this evil plot should they not turn back to the belief in their Almighty Creator.

Trust in Me. Trust in My Eternal Father and pray that this persecution be halted before the real plan to destroy, control and damage these souls is eventually revealed.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

276. Спроби ввести світову валюту в Європі

п’ятниця, 9 грудня 2011 р., 22:00

Моя ніжно улюблена дочко, як Я хочу, щоб Мої діти, особливо ті, які страждають від гніту в Європі, просто звернулися до Мого Отця за допомогою.

Зла група, про яку Я говорю знову і знову, зараз наближається в своїх намаганнях контролювати всіх Моїх бідних дітей в цій частині світу.

Вони, невинні пішаки в безжалісному плані запровадити світову валюту для того, щоб контролювати всю Європу, повинні старанно молитися зараз про допомогу від Бога Всемогутнього Отця.

Ніколи не піддавайтеся переслідуванню, діти, яке готується за зачиненими дверима. Моліться за пом’якшення цих обставин. Закличте Бога Отця в Моє Ім’я, Його улюбленого Сина Ісуса Христа, щоб запобігти цій кризі і відмовте:

Молитва про пом’якшення обставин переслідувань, які здійснюються за зачиненими дверима

Боже Отче, в Ім’я Твого улюбленого Сина, Ісуса Христа, я благаю Тебе зупинити цю мерзоту контролю над Твоїми дітьми.

Будь ласка, захисти усіх Своїх дітей в ці страшні часи, щоб ми могли віднайти мир і гідність, щоб прожити своє життя вільним від злого духа.

Амінь.

Моя дочко, молитва може покласти край і покладе край цим зловісним планам.

Бог Предвічний Отець, як Я вже сказав, покарає тих, хто відповідальний за цю злу змову, якщо вони не повернуться до віри в свого Всемогутнього Творця.

Довіртеся Мені. Довіртеся Моєму Предвічному Отцю і моліться, щоб зупинити переслідування ще до того, як реальний план по знищенню, контролю та заподіянню шкоди цим душам, в кінцевому підсумку, буде виявлено.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •