Virgin Mary: I experienced the same suffering

Thursday, December 8th, 2011 @ 21:10

This Message was received after Mass and immediately after a private apparition in front of her statue, which lasted 20 minutes, in which the Virgin Mary remained solemn with her veil blowing.

My child, when I gave birth to Jesus Christ, the Redeemer of all mankind, I was like any mother. My love for this child was so overwhelming, I cried tears of great joy when I first saw His beautiful Face. Yet I knew that the role I had accepted would not be easy, although I never realized, at the time, how difficult this journey would be.

When I looked into the precious Face of my cherished Child, nothing mattered, only my desire to protect Him at all times whatever the cost.

My Heart was conjoined with that of my Son then as it is today. This same Heart suffered in union with Him through every moment of His life on Earth.

Every joy He felt, I too could feel. His laughter brought a smile to my face. His sorrow pained me deeply.

His torture during His Crucifixion was felt in every bone in my body. Every nail, which pierced His Flesh, pierced mine. For every punch and kick He received at the hands of His persecutors, I felt also.

I experienced the same suffering, yet I was not present for much of the torture inflicted on Him, which was hidden from me and His disciples.

Today I suffer with my Son, just as it was then, when He is mocked in the world today and ridiculed in public, on the stage and in the media, especially by atheists, I cry tears of bitterness.

When I see my precious Son weeping at the sins He witnesses every day, I too weep with Him. I see, feel and witness His ongoing suffering for mankind.

Jesus Christ, the Saviour of Mankind, has suffered for all of you, but loves all of you very much.

I will do everything I can to fulfil His dearest wish to save every single soul on Earth from the clutches of the evil one.

When this Mission has succeeded, then and only then, can I rejoice in final peace when my children reunite as one in the New Paradise.

Pray, my child, that all those who pray for the salvation of souls that not one soul is excluded.

Go in peace and continue this most important Mission for my beloved Son.

I will protect you at all times.

Your beloved Mother

Queen of Heaven

275. Діва Марія: Я пережила те ж саме страждання

четвер, 8 грудня 2011 р., 21:10

[Це Послання було отримано після Меси і відразу ж після приватного з’явлення перед її статуєю, яке тривало 20 хвилин, протягом яких Діва Марія залишалась серйозною, її покров розвівався.]

Моя дитино, коли я народила Ісуса Христа, Відкупителя всього людства, я була як будь-яка мати. Моя любов до цієї дитини була така величезна, що я плакала від великої радості, коли я вперше побачила Його прекрасне Обличчя. Проте я знала, що роль, яку я прийняла, буде нелегкою, хоча в той час я ніколи не усвідомлювала, наскільки важким буде цей шлях.

Коли я вдивлялась в дорогоцінне Обличчя моєї омріяної дитини, ніщо не мало значення, тільки моє бажання захищати Його повсякчас за всяку ціну.

Моя Серце було з’єднане з Серцем мого Сина тоді, як і сьогодні. Це ж саме Серце страждало в єдності з Ним в кожну мить Його життя на землі.

Кожну радість, яку відчував Він, відчувала і я. Його сміх викликав посмішку на моєму обличчі. Його смуток завдавав мені глибокого болю.

Його муки під час Розп’яття відчувалися кожною кісточкою в моєму тілі. Кожен цвях, який пронизував Його Плоть, пронизував і мою. Кожен удар і стусан ногою, які Він отримував від рук своїх переслідувачів, я відчувала також.

Я пережила ті ж страждання, хоч я не була присутньою при більшій частині тортур, які Йому завдавали і які були приховані від мене і Його учнів.

Сьогодні, як і тоді, Я страждаю разом з Моїм Сином, коли з Нього знущаються в сучасному світі, висміюють публічно, на сцені і в засобах масової інформації, особливо атеїсти, Я плачу гіркими слізьми.

Коли я бачу, як мій дорогоцінний Син плаче через гріхи, свідком яких Він стає щодня, я також плачу разом з Ним. Я бачу, відчуваю, і свідчу Його безперервні страждання за людство.

Ісус Христос, Спаситель людства, страждав за вас усіх, але усіх вас дуже любить.

Я зроблю все, що можу, щоб виконати Його заповітне бажання – врятувати кожну душу на землі від пазурів злого духа.

Коли ця Місія увінчається успіхом, тоді і тільки тоді Я зможу втішатися остаточним миром, коли Мої діти возз’єднаються в Новому Раю.

Молися, моя дитино, щоб всі ті, які моляться за спасіння душ, не виключили жодної душі.

Ідіть в мирі і продовжуйте цю найважливішу Місію для Мого улюбленого Сина.

Я захищатиму вас повсякчас.

Ваша улюблена Мати

Цариця Небесна

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •