Time for My Second Coming is almost here

Monday, December 5th, 2011 @ 15:15

My dearest daughter, preparations for My Warning to prepare mankind are complete.

I want to thank My precious followers who have, through their love for Me, helped save so many millions of souls.

The time for My Second Coming is almost upon the world. So many, however, are still not prepared, but My Mercy will protect them.

My arrival will be a Glorious Event and men, women and children will drop down on their knees in joy, wonder and with love in their hearts, for Me their Divine Saviour.

Many will experience sheer relief, for man could not survive the torment, which is being inflicted on him by Satan and his millions of dark angels, who are hidden in every part of the world and who are causing terrible pain.

They, Satan’s demons, so ignored by many of My children because they simply don’t believe they exist, are causing desperate unhappiness in the world.

They create hatred between men, envy, jealousy and a desire to kill. They do not have much time left, children, because I, your Saviour, will return soon as promised.

Pray, all of you, to save all souls in the world, so that they too are ready for the New Paradise on Earth.

Your Saviour

Jesus Christ

 

273. Час для Мого Другого Пришестя майже настав

понеділок, 5 грудня 2011 р., 15:15

Моя найдорожча дочко, підготовка до Мого Попередження, щоб підготувати людство, завершена.

Я хочу подякувати Моїм дорогоцінним послідовникам, які через свою любов до Мене допомогли Мені врятувати так багато мільйонів душ.

Час для Мого Другого Пришестя майже настав для світу. Так багато людей, однак, все ще не підготовлені, але Моє Милосердя захистить їх.

Моє Пришестя буде славною подією, і чоловіки, жінки та діти впадуть на коліна в радості, подиві і з любов’ю в своїх серцях до Мене, їхнього Божественного Спасителя.

Багато хто відчує величезне полегшення, бо людина не може витримати тих мук, які завдають їй сатана і мільйони його темних ангелів, що заховані в усіх куточках світу і завдають жахливого болю.

Вони, демони сатани, які так ігноруються багатьма Моїми дітьми, тому що Мої діти просто не вірять в їхнє існування, викликають розпачливе нещастя в світі.

Вони викликають ненависть між людьми, заздрість, ревнощі і бажання вбивати. В них не залишилося багато часу, діти, тому що Я, ваш Спаситель, скоро повернусь, як обіцяв.

Моліться, всі ви, щоб врятувати усі душі в світі, щоб вони також були готові до Нового Раю на землі.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •