Crusade Prayer (12) Prayer to Avoid the Sin of Pride

Saturday, December 3rd, 2011 @ 19:40

My daughter I need the prayers of all believers so that they can save the souls of the wicked.

Many are so full of pride because of their self proclaimed knowledge of My teachings that their lack of humility pains me. They must pray for the graces so that they can become little again and trust in Me. Ask them to recite this prayer.

O my Jesus, help me to avoid the sin of pride when I speak in Your Name.

Forgive me if I ever belittle anyone in Your Holy Name.

Help me to listen, Jesus, when Your Voice is spoken and fill me with Your Holy Spirit, so that I can discern the Truth of Your Word when You Call out to mankind.

Amen.

 

271. Молитва Хрестового Походу [12] – Молитва, щоб
уникнути гріха гордині

субота, 3 грудня 2011 р., 19:40

Моя дочко, Я потребую молитов усіх віруючих, щоб вони могли рятувати душі грішників.

Багато хто є настільки сповненим гордості через свої самопроголошені знання Мого Вчення, що їхній брак смирення завдає Мені болю. Вони повинні молитися про ласки, щоб мати змогу знову стати малими і довіряти Мені. Попросіть їх, щоб відмовляли цю молитву.

Молитва Хрестового Походу [12]

Молитва про уникнення гріха гордині

O мій Ісусе, допоможи мені уникнути гріха гордині, коли я промовляю в Твоє Ім’я.

Пробач мені, якщо я коли-небудь принизив будь-кого в Твоє Святе Ім’я.

Допоможи мені слухати, Ісусе, коли звучить Твій Голос і наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб я міг розпізнати Істину Твого Слова, коли Ти звертаєшся до людства.

Амінь.

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •