Call to stop Murder/Abortion

Thursday, December 16th, 2010 @ 13:10

Write this, My daughter. Death, dealt out to innocent victims, is one of the greatest sins, which man can inflict on his brother. It is the most grievous sin of the flesh and causes Me deep pain. The lack of regard that mankind, today, has for human life is becoming increasingly evident in the world.

Life is a precious Gift from God. No man has the right to take the life of another. No man has the right to take the life of a child, still to take his first breath at the time of birth. This crime is heinous and unforgivable. All souls come from My Eternal Father and are created at the moment of conception. Little children, innocent souls, are being murdered by the very people sent to nurture them – their own mothers, who are responsible for their being denied the right to be born.

Why do My children stand back and do nothing? In the name of freedom these little angels from My Father’s Kingdom are being taken off this Earth, before the time assigned to them, as children of God, has taken place. Do these women not understand that the lives they place so little value on are those of God? These children are suffering. They endure agonizing pain during their murder, and it is justified by governments, the medical profession, and these women’s families. Have they no remorse in their souls?

Do they not realise that their heinous act is no different to that act when man murders man?

In fact it is an even greater sin, as these children are helpless. These women must ask for mercy, if they are guilty. Or ask for guidance, from Me, if they are considering an abortion. Either way they will be judged by their sin. Sins of the flesh are the most offensive in My Father’s Eyes. No amount of justification for murdering another fellow being is acceptable by Me or My Eternal Father.

Wake up, now, My children and understand that the taking of life will lead the perpetrators into the eternal fires of Hell. There will be no return from this abyss, full of demons. Those same demons, who, through the work of the deceiver – Satan – convinces the murderer that what he or she is doing is right! He will cunningly convince mothers, for example, that they are making the “right decision.” Using every trick associated with human reasoning, he will make the person justify the act, even though it is wrong. He will use the lie that the murderers have rights of their own. That they must look after their own interests, first. In the name of human rights, the lie is manifested, so that the rights of a mother and her freedom to live life, as she chooses, is to be admired. The lie then convinces her that it is right and correct to murder her child.

Please understand that the escalation of genocide in the world has been foretold. It is one of the many signs spoken of in relation to the end times.

Stop all of you, now. Listen. Murder is a very serious offence. Do it and you will not be saved. There is no going back. Repent, those of you who have committed this terrible sin. Ask for forgiveness, now. I, through My Mercy, will hear your prayer. You can, and will be saved, if you are truly sorry for your grievous sin. I will listen. I will forgive. But time is not on your side.

Believers, pray hard for these lost and wandering children of Mine, who have been misled by the deceiver and his minions in positions of power. They need your prayers, now. You must, all of you, defend the right to human life, which cannot be tampered with by human hands, in any circumstances.

Pray to Me, every day. Offer any sufferings you may have, for the innocent victims.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

27. Заклик зупинити вбивство і аборт

четвер, 16 грудня 2010 р., 13:10

Напиши наступне, Моя дочко. Смерть, завдана невинним жертвам, є одним з найбільших гріхів, які людина може заподіяти своєму братові. Це найтяжчий гріх плоті і він завдає Мені глибокий біль. Відсутність поваги, яку людство сьогодні має до людського життя, стає все більш очевидною у світі.

Життя – це дорогоцінний Дар від Бога. Жодна людина не має права відбирати життя в іншої. Жодна людина не має права відбирати життя у дитини, якій ще належить зробити свій перших вдих в момент народження. Цей злочин огидний і непростимий. Всі душі походять від Мого Предвічного Отця і створюються в момент зачаття. Маленьких дітей, невинних душ, вбивають ті самі люди, які послані вирощувати їх – їхні власні матері, які несуть відповідальність за те, що їм відмовляють у праві народитися.

Чому Мої діти стоять осторонь і нічого не роблять? В ім’я свободи цих маленьких ангелів з Царства Мого Отця забирають з цієї землі перед тим, як настане для них як дітей Божих призначений для них час. Невже ці жінки не розуміють, що життя, яке вони так мало цінують, належить Богу? Ці діти страждають. Вони відчувають страшну біль під час свого вбивства і це є виправдано урядами, медичними працівниками та родинами цих жінок. Невже вони не мають каяття в своїх душах?

Хіба вони не розуміють, що їхній мерзенний вчинок нічим не відрізняється від того вчинку, коли людина вбиває людину?  

Насправді це навіть ще більший гріх, тому що ці діти безпомічні. Ці жінки повинні просити про помилування, якщо вони винні. Або попросити керівництва в Мене, якщо вони збираються зробити аборт. В будь-якому випадку, їх буде суджено за їхнім гріхом. Гріхи плоті – найбільш образливі в Очах Мого Отця. Жодна кількість виправдання вбивства іншої людини не є прийнятною ні для Мене, ні для Мого Предвічного Отця.

Прокиньтеся зараз, Мої діти, і зрозумійте, що позбавлення життя призведе злочинців до вічного вогню Пекла. З цієї безодні, повної демонів, не буде повернення. Ті самі демони, які через роботу обманщика, сатани, переконують вбивцю, що те, що він або вона робить – це правильно! Він буде хитро переконувати матерів, наприклад, в тому, що вони роблять «правильне рішення». Використовуючи кожен трюк, пов’язаний з людським міркуванням, він змусить людину виправдовувати вчинок, навіть якщо він неправильний. Він буде використовувати брехню, що вбивці мають свої права. Що вони мають дбати, в першу чергу, про свої власні інтереси. В ім’я людських прав проявляється брехня, так що права матері і її свобода жити за власним вибором викликають захоплення. Брехня переконує її в тому, що це правильно і вірно – вбити свою дитину.

Будь ласка, зрозумійте, що збільшення геноциду в світі було пророковане. Це один з багатьох знаків, про які говориться в зв’язку з кінцем часів.

Зупиніться всі ви, зараз. Послухайте. Вбивство – це дуже серйозний злочин. Якщо ви зробите це, то ви не будете врятовані. Шляху назад немає. Покайтеся ті з вас, які вчинили цей жахливий гріх. Попросіть прощення зараз. Я завдяки Своєму Милосердю почую вашу молитву. Ви можете бути і будете врятовані, якщо щиро пожалуєте про свій тяжкий гріх. Я вислухаю. Я пробачу. Але час не на вашому боці.  

Віруючі, наполегливо моліться за цих Моїх загублених та блукаючих дітей, які були введені в оману шахраєм і його прибічниками на керівних посадах. Вони потребують зараз ваших молитов. Ви повинні, всі ви, захищати право на людське життя, яке не може бути пошкоджене людськими руками за жодних обставин.

Моліться до Мене кожного дня. Жертвуйте всякі страждання, які у вас можуть бути, за невинні жертви.

Ваш улюблений Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •