Virgin Mary: My Gift to defeat and destroy the serpent

Tuesday, November 29th, 2011 @ 21:00

My child, tell all those followers of my beloved Son, Jesus Christ, that they must seek my protection at all times. Satan’s days are drawing swiftly to an end and many children are vulnerable to his temptations.

By asking me for protection and my special graces, Satan will not harm my children or draw them away from my Son.

Everyone is a target of Satan today as he roams everywhere seeking the ruination of souls. His attacks are most vicious when you are a devout follower of God and when you have a strong faith. His hatred for such souls will cause them pain and confusion.

He, the deceiver, only has one goal and that is to seduce all souls in order that they will follow him so that he can destroy their chances of eternal salvation.

Pray every moment you can spare for my protection against the evil one. I have been accorded the great Gift by my heavenly Father to defeat and destroy the serpent.

When you turn to me for help, I will always help you turn back to my Son for the solace you so desperately seek and which will soothe your soul.

Pray, pray, pray and recite my Holy Rosary for it is the most powerful weapon to keep Satan away from destroying your life.

Thank you for responding to my call, my child, for I needed to remind you of the urgency of seeking my help because you are under ferocious attack at this stage in your Mission.

Go in peace.

Your Heavenly Mother

Mary, Queen of Heaven

 

265. Діва Марія: Мій Дар, щоб перемогти і знищити змія

вівторок, 29 листопада 2011 р., 21:00

Моя дитино, скажи усім послідовникам Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, що вони постійно повинні шукати Мого захисту. Дні сатани стрімко добігають кінця і багато дітей є вразливими до його спокус.

Якщо просити мене про захист і про мої особливі ласки, сатана не заподіє шкоду моїм дітям і не відведе їх від мого Сина.

Кожен сьогодні є мішенню сатани, бо він блукає скрізь, прагнучи погубити душі. Його атаки є найбільш жорстокими, якщо ви є побожними послідовниками Бога і коли ви маєте сильну віру. Його ненависть до таких душ викликає в них біль і сум’яття.

Він, шахрай, має лише одну мету – спокусити усі душі, щоб вони ішли за ним, щоб він міг знищити їхні шанси на Вічне Спасіння.

Моліться щохвилини про мій захист від злого духа. Мій Небесний Отець наділив мене великим даром – перемогти і знищити змія.

Коли ви звернетеся до Мене по допомогу, Я завжди допоможу вам повернутися до Мого Сина за потіхою, якої ви так відчайдушно шукаєте і яка заспокоїть вашу душу.

Моліться, моліться, моліться і відмовляйте мій Святий Розарій, бо це найпотужніша зброя, щоб тримати сатану подалі від руйнування вашого життя.

Дякую тобі за те, що ти відгукнулася на мій заклик, моя дитино, бо мені потрібно було нагадати тобі про терміновість звернення за моєю допомогою, оскільки на цьому етапі твоєї Місії ти перебуваєш під жорстокою атакою.

Іди в мирі.

Твоя Небесна Мати

Марія, Цариця Неба

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •