Walk by My Side and you will be spit on

Monday, November 28th, 2011 @ 20:00

My dearly beloved daughter, you must remember that when you serve Me, your life will always be a bed of thorns.

Nothing will be easy, but know that when you are a chosen soul, that it does not come without sacrifice. On this journey you undertake walking by My Side, you will be spit upon, tripped, mocked, kicked and tormented when you least expect it. All those who openly proclaim My Word will also suffer the same indignities.

However, it will not be until you accept these humiliations and trials, as being part of the cross you carry when you chose to work for Me, that you will mature towards the spiritual perfection expected of you.

Accept, My daughter, the humiliations, pain and suffering thrown your way. Surely by now you and all My beloved soldiers, who accept My most sacred instructions through these Messages, must know that it is I Who walks by your side.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

262. Якщо ви ідете поруч зі Мною, ви будете обпльовані

понеділок, 28 листопада 2011 р., 20:00

Моя ніжно улюблена дочко, ти повинна пам’ятати, що коли ти служиш Мені, твоє життя завжди буде тернистим шляхом.

Ніщо не буде легким, але знай, що коли ти є вибраною душею, то це не може обійтись без жертви. В цій подорожі, яку ти здійснюєш, ідучи поруч зі Мною, на тебе будуть плювати, тобі будуть ставити підніжки, висміювати, ко́пати і мучити, коли ти найменше цього очікуватимеш. Всі ті, які відкрито проголошують Моє Слово, також будуть страждати він подібних принижень.

Однак поки ти не приймеш ці приниження і випробування як частину хреста, який ти несеш, коли ти вирішила працювати для Мене, ти не розвинешся до духовної досконалості, яка від тебе очікується.

Прийми, Моя дочко, приниження, біль і страждання, що випали на твою долю. Безперечно тепер ти і всі Мої улюблені воїни, які приймають Мої найсвятіші вказівки через ці Послання, повинні знати, що це Я йду поруч з вами.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •