Crusade of Prayer (8): The Confession

Tuesday, November 22nd, 2011 @ 20:30

I, Jesus, your King and Saviour, now present My prayer for Confession.

This prayer should be said to plead for clemency for the forgiveness of sin during and after The Warning.

Dearest Jesus, I ask Your pardon for all my sins and for the hurt and injury I have caused to others.

I humbly pray for the graces to avoid offending You again and to offer penance according to Your Most Holy Will.

I plead for the forgiveness of any future offence which I may partake in and which will cause You pain and suffering.

Take me with You into the New Era of Peace so that I may become part of Your family for eternity.

I love You, Jesus. I need You.

I honour You and everything You stand for.

Help me, Jesus, so that I may be worthy to enter Your Kingdom.

Amen.

Your Saviour

Jesus Christ

 

259. Молитва Хрестового Походу [8] – Сповідь

вівторок, 22 листопада 2011 р., 20:30

Я, Ісус, ваш Цар і Спаситель, дарую зараз Мою молитву для сповіді.

Цю молитву потрібно відмовляти, щоб благати про помилування для прощення гріхів під час і після Попередження.

Молитва Хрестового Походу [8]

Сповідь

Найдорожчий Ісусе, я прошу вибачення за всі мої гріхи, за біль і страждання, які я заподіяв іншим.

Я смиренно молюся про Благодаті, щоб не ображати Тебе знову і щоб пожертвувати покуту згідно з Твоєю Найсвятішою Волею.

Я благаю прощення за будь-який майбутній злочин, в якому я можу взяти участь, і який завдасть Тобі біль і страждання.

Візьми мене з Собою в Нову Еру Миру, щоб я міг стати частиною Твоєї родини у Вічності.

Я люблю Тебе, Ісусе. Я потребую Тебе.

Я почитаю Тебе і все, що Ти відстоюєш.

Допоможи мені, Ісусе, щоб я міг бути гідним увійти до Твого Царства.

Амінь.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •