Crusade of Prayer (4): Unite all Families

Sunday, November 20th, 2011 @ 18:00

My daughter, this Prayer is important for it will help keep families together so that they can remain as one in My New Kingdom of Paradise on Earth.

Unite all families, Jesus, during The Warning so that they may receive eternal salvation.

I pray that all families remain together in union with You, Jesus, so that they may inherit Your New Paradise on Earth.

Amen.

Your loving Saviour

Redeemer of Mankind, Jesus Christ

 

255. Молитва Хрестового Походу [4] –  Об’єднай всі сім’ї

неділя, 20 листопада 2011 р., 18:00

Моя дочко, ця Молитва є важливою, оскільки вона допоможе зберегти сім’ї у єдності, щоб вони могли залишитись як одне ціле в Моєму Новому Царстві Раю на землі.

Молитва Хрестового Походу [4]

Об’єднай всі сім’ї

Об’єднай всі сім’ї, Ісусе, під час Попередження, щоб вони могли отримати Вічне Спасіння.

Я молюся, щоб усі сім’ї залишились разом в єдності з Тобою, Ісусе, щоб вони могли успадкувати Твій Новий Рай на землі.

Амінь.

Ваш люблячий Спаситель

Відкупитель людства, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •