God the Father asks His children to unite in Prayer

Tuesday, November 15th, 2011 @ 11:00

I come today, My daughter, to gather My precious children and all those who believe in Me together, to pray in union to save all souls on Earth.

It is My desire that you prove your infinite love for the Blessed Trinity by showing humility, in love for one another, so that sin can be forgiven for the whole of mankind.

I Am the God of Justice, but Am first and foremost, the God of Love and Mercy. My Fatherly Divine Love for you is reflected in My Merciful Goodness. As such, it is My intention to salvage all souls, at this, the end of times as you know it on Earth. Do not fear, children. My intention is not to frighten, but to embrace you in all My encompassing Love for every child of Mine.

I call on all My children, especially those souls so full of love for Me, their Creator, to join with your brothers and sisters and rise against the evil in the world.

Satan and every demon in Hell now roam the Earth in defiance of Me, during these the end of times, children. They are scattered throughout the world persecuting souls and driving them to the brink of madness.

The evil influence is being felt by almost every one of you at this time. It is because My Existence and that of My beloved Son have been denied, rejected and thrown to, one side, that darkness now covers your world. Without acknowledging the Truth of your Creation on this Earth, you, My beloved children, have become unwittingly a target for Satan.

You will notice a number of changes in your life since this infestation has gripped your world. Murder, hatred, distaste for proclaiming My Glory or acknowledging My Existence, war, persecution, greed, control and moral deterioration. All such wickedness has been created in your world by Satan and spread by sinners so open to his false, empty promises.

He, Satan, tempts first those power hungry sinners and those weak of faith. Having seduced them, he then possesses them. They, in turn, infect and cause terrible pain by inflicting abuse on their fellow brothers and sisters.

You, My beloved faithful, are now being called by Me to stand up and defend My Holy Word, so that mankind can be saved. You will do this in two ways. Firstly, through constant prayer, and secondly, by spreading My Most Holy Word. Prayer will not only help save mankind from Hell and the complete abandonment by Me, but it will also mitigate against My Hand of Chastisement. This Hand of Chastisement will, and be in no doubt about this, fall on those wicked sinners who have allowed the spirit of darkness to control their behaviour towards those innocent dependents, over which they exert control.

I, God the Father, call on My children from the Heavens to hear My plea when I urge you to rise immediately. Join in prayer by reciting the following:

“God the Most High, in the Name of Your beloved Son, Jesus Christ, Whom You sacrificed to save us, your poor children, from the fires of Hell, hear our prayer.

May we offer our humble sacrifices and accept trials and tribulations as a means to gain the salvation of all souls during The Warning.

We plead with You to forgive sinners, who find it hard to turn back and accept Your Merciful Goodness, to make the necessary sacrifices as You see fit to redeem them in Your Holy Eyes.”

By praying to Me, your heavenly Father, God the Most High, Creator of the universe and mankind, I will hear your prayer and grant immunity for all those souls you pray for.

Thank you, My cherished children, for recognizing this, My Divine call from the Heavens. Thank you for your humility of heart to recognize My Voice when it is spoken.

Remember, I Am an ocean of Charity and Love you all with a Fatherly tenderness. I strive only to save each and every one of you from the grip of the evil one, so that we can unite as one holy family.

God the Eternal Father

 

249. Бог Отець просить Своїх дітей об’єднатися в молитві

вівторок, 15 листопада 2011 р., 11:00

Я приходжу сьогодні, Моя дочко, щоб зібрати разом Своїх дорогоцінних дітей і всіх тих, які вірять в Мене, щоб молитися в єдності, аби врятувати всі душі на землі.

Моє бажання полягає в тому, щоб ви довели свою нескінченну любов до Пресвятої Трійці, проявляючи смирення, у взаємній любові, щоб гріх міг бути прощений всьому людству.

Я Є Богом Справедливості, але Я, насамперед, є Богом Любові і Милосердя. Моя Батьківська Божественна любов до вас віддзеркалюється в Моїй Милосердній Доброті. Тому Моїм наміром є врятувати всі душі в цьому кінці часів, яким ви його знаєте на землі. Не бійтеся, діти. Моїм наміром не є налякати вас, але обійняти вас в Моїй всеохоплючій любові до кожної Моєї дитини.

Я закликаю усіх Моїх дітей, а особливо ті душі, які наповнені любов’ю до Мене, вашого Творця, приєднатися до своїх братів і сестер і піднятися проти зла у світі.

Сатана і всі демони Пекла блукають зараз по землі протягом цього кінця часів в бунті проти Мене, діти. Вони розпорошені по цілому світі, переслідуючи і доводячи вас до межі божевілля.

Злий вплив відчувається майже кожним з вас в цей час. Саме тому, що Моє Існування та Існування Мого улюбленого Сина було заперечене, відхилене і відкинуте на узбіччя, темрява зараз покриває ваш світ. Не визнаючи правди про своє створення на цій землі, ви, Мої улюблені діти, несвідомо стали мішенню для сатани.

Ви зауважите багато змін у своєму житті, відколи це зараження опанувало світ. Вбивство, ненависть, відраза до проголошення Моєї Слави чи до визнання Мого Існування, війни, переслідування, жадібність, контроль та моральне зіпсуття. Всі ці злодіяння були викликані у вашому світі сатаною і поширюються грішниками, які є відкритими на його фальшиві і порожні обіцянки.

Він, сатана, в першу чергу спокушає жадібних до влади грішників і слабких у вірі. Спокусивши їх, він опановує їх. А вони, в свою чергу, заражають інших і знущаються над своїми братами і сестрами, завдаючи їм жахливого болю.

Ви, Мої улюблені вірні, покликані зараз Мною, щоб піднятися і захищати Моє Святе Слово, щоб людство могло бути врятованим. Ви зробите це двома способами. По-перше, через постійну молитву і по-друге, через поширення Мого Пресвятого Слова. Молитва не тільки допоможе врятувати людство від Пекла і цілковитого полишення Мною, але й злагіднить Мою караючу Руку. Ця Рука Покарання, не сумнівайтеся, впаде на тих безбожних грішників, які дозволили духу темряви керувати своєю поведінкою щодо тих невинних, які від них залежать, над якими вони здійснюють контроль.

Я, Бог Отець, закликаю з Небес Моїх дітей почути Моє благання, коли Я закликаю вас негайно піднятися. Об’єднайтеся в молитві і відмовляйте наступне:

Молитовне благання до Бога Отця

[Об’єднайтеся в молитві]

Всевишній Боже, в Ім’я Твого улюбленого Сина, Ісуса Христа, Якого Ти приніс в жертву, щоб спасти нас, Твоїх бідних дітей, від пекельного вогню, почуй нашу молитву.

Ми приносимо наші скромні жертви і приймаємо випробування і страждання, як засіб, щоб отримати спасіння для всіх душ під час Попередження.

Ми благаємо Тебе пробачити тих грішників, яким важко повернутися і прийняти Твою Милосердну Великодушність, щоб скласти необхідні жертви, які будуть визнані Тобою гідними для спокутування їх у Твоїх Святих Очах.

Амінь.

Якщо ви будете молитися до Мене, вашого небесного Отця, Бога Всевишнього, Творця всесвіту і людства, Я почую вашу молитву і надам захист всім тим душам, за яких ви будете молитися.

Дякую вам, Мої дорогі серцю діти, за розпізнання цього Мого Божественного заклику з Небес. Дякую вам за смирення серця, що розпізнаєте Мій Голос, коли Він промовляє до вас.

Пам’ятайте, що Я Є Океаном Милосердя і люблю вас усіх з батьківською ніжністю. Я прагну лише врятувати усіх і кожного від хватки злого духа, щоб ми могли об’єднатися як одна Свята Родина.

Бог Предвічний Отець

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •